Zmienianie tekstu pionowego na poziomy w pionowym dokumencie napisanym w języku wschodnioazjatyckim

Funkcja lub niektóre opcje opisane w tym temacie Pomocy są dostępne tylko wówczas, gdy w ustawieniach języka pakietu Microsoft Office włączono obsługę języka japońskiego, chińskiego uproszczonego, chińskiego tradycyjnego lub koreańskiego.

W dokumencie tylko znaki pełnej szerokości są ustawiane prawidłowo jako tekst pionowy. Znaki mające połowę szerokości, takie jak liczby, są wyświetlane jako tekst poziomy obrócony o 90 stopni w prawo, ale można ustawić połączenie tych elementów i ich prawidłowe wyświetlanie jako tekstu pionowego. Ta funkcja jest szczególnie przydatna w przypadku niewielkich fragmentów tekstu, na przykład dat.

  1. Zaznacz znaki mające połowę szerokości, takie jak liczby, które chcesz połączyć.
  2. W menu Format wskaż polecenie Układ azjatycki, a następnie kliknij polecenie Poziome w pionie.
  3. Aby wyrównać liczby do szerokości wiersza, zaznacz pole wyboru Dopasuj w wierszu.

 Uwaga   Aby wyczyścić formatowanie poziome, zaznacz znaki poziome. W menu Format wskaż polecenie Układ azjatycki, kliknij polecenie Poziome w pionie, a następnie kliknij przycisk Usuń.

PokażPorada

Można także zmienić zaznaczoną cześć tekstu poziomego na tekst pionowy lub zaznaczoną część tekstu pionowego na tekst poziomy, klikając polecenie Połącz znaki w podmenu Układ azjatycki (menu Format).

Aby wyczyścić formatowanie skompresowane, zaznacz znaki skompresowane. W menu Format wskaż polecenie Układ azjatycki, kliknij polecenie Połącz znaki, a następnie kliknij przycisk Usuń.

 
 
Dotyczy:
Word 2003