Zmienianie tła lub znaku wodnego

Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażZmienianie tła dokumentu

Jako tło można zastosować różne kolory, teksturę lub obraz zamiast koloru, bądź też zmienić ustawienia deseni i gradientów (gradient: Stopniowa zmiana kolorów i odcieni — zazwyczaj stopniowe przechodzenie jednego koloru w inny lub jednego odcienia w inny odcień tego samego koloru.).

 1. W menu Format wskaż polecenie Tło.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij kolor wybrany na nowy kolor tła.
  • Kliknij polecenie Więcej kolorów, aby wyświetlić dodatkowe kolory do wyboru.
  • Kliknij polecenie Efekty wypełnienia, aby zmienić lub dodać efekty specjalne, takie jak gradienty, tekstury lub desenie.

PokażZmienianie znaku wodnego

 1. W menu Format wskaż polecenie Tło, a następnie kliknij polecenie Drukowany znak wodny.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić obrazy, kliknij przycisk Wybierz obraz.
  • Aby zmienić ustawienia obrazu, zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji w obszarze Graficzny znak wodny.
  • Aby zmienić tekst, zaznacz inną wbudowaną frazę lub wpisz własną frazę.
  • Aby zmienić ustawienia tekstu, zaznacz lub usuń zaznaczenie odpowiednich opcji w obszarze Tekstowy znak wodny.

PokażPorada

Jeśli znak wodny został wstawiony do nagłówka (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.) dokumentu bez użycia okna dialogowego Drukowany znak wodny, należy wyświetlić nagłówek, a następnie wprowadzić zmiany w tekście lub obrazie znaku wodnego.

 
 
Dotyczy:
Word 2003