Zmienianie odstępu między wierszami lub akapitami

Użytkownicy mogą zmieniać odstępy między wierszami, a także przed każdym akapitem i po każdym akapicie.

PokażZmienianie odstępów między wierszami (interlinii)

 1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
 2. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Formatowanie wskaż przycisk Interlinia obraz przycisku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zastosować nowe ustawienia, kliknij strzałkę, a następnie wybierz odpowiednią liczbę.
  • Aby zastosować ostatnio użyte ustawienie, kliknij przycisk.
  • Aby dokonać bardziej precyzyjnych ustawień, kliknij polecenie Więcej, a następnie zaznacz wymagane opcje w obszarze Interlinia.

 Uwaga   Jeśli w polu Interlinia (interlinia: Odstęp między linią bazową jednego wiersza a linią bazową następnego wiersza. Program Microsoft Word dopasowuje interlinię w taki sposób, aby w wierszu zmieściła się największa używana czcionka lub najwyższy element graficzny.) zostanie wybrana wartość Dokładnie lub Co najmniej, w polu Co należy wprowadzić żądaną wielkość odstępu. W przypadku wybrania wartości Wielokrotne w polu Co należy podać liczbę wierszy.

PokażZmienianie odstępu przed akapitami i po nich

 1. Zaznacz akapity, w których chcesz zmienić odstępy.
 2. W menu Format kliknij polecenie Akapit, a następnie kliknij kartę Wcięcia i odstępy.
 3. W obszarze Odstępy wprowadź wartość odstępów w polach Przed lub Po.
 
 
Dotyczy:
Word 2003