Zmienianie nazwy autora dokumentów

Za każdym razem, gdy jest tworzony nowy dokument, właściwość Autor w programie Microsoft Office Word jest ustawiana na podstawie ustawienia Nazwa użytkownika wyświetlanego w oknie dialogowym Opcje programu Word. Z ustawienia Nazwa użytkownika jest także pobierane nazwisko i inicjały, które są wyświetlane w komentarzach i prześledzonych zmianach.


Właściwość Nazwisko autora jest zgodna z ustawieniem aplikacji Nazwisko

Objaśnienie 1 W nowych dokumentach nazwisko, które jest wyświetlane jako właściwość Autor (widoczna w panelu informacji o dokumencie), pochodzi z pola Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Co chcesz zrobić?


Zmienianie nazwy autora dla nowych dokumentów

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
  1. Kliknij pozycję Popularne.
  2. W obszarze Personalizowanie kopii pakietu Office wpisz nazwisko autora w polu Nazwa użytkownika.

Początek strony Początek strony

Zmienianie nazwy autora w istniejącym dokumencie

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  1. W panelu informacji o dokumencie wpisz imię i nazwisko w polu Autor.

 Uwaga   Zmienienie właściwości Autor w panelu informacji o dokumencie istniejącego dokumentu nie wpływa na ustawienie Nazwa użytkownika w oknie dialogowym Opcje programu Word.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007