Zmienianie marginesów strony

  1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
  2. W obszarze Marginesy zaznacz odpowiednie opcje.

 Uwaga   Aby zmienić marginesy (margines: Pusty obszar poza obszarem wydruku na stronie.) domyślne (ustawienie domyślne: Ustawienie wstępnie zdefiniowane. Użytkownik może zaakceptować domyślne ustawienia opcji albo zmienić je zgodnie z własnymi preferencjami.), po wybraniu nowych ustawień marginesów należy kliknąć przycisk Domyślne. Nowe ustawienia domyślne są zapisywane w szablonie, na podstawie którego utworzono dokument. W każdym nowym dokumencie utworzonym na podstawie tego szablonu zostaną wykorzystane nowe ustawienia marginesów.

Można też wykonać jedną z następujących czynności:

PokażUstawianie marginesów lustrzanych dla stron przeciwległych

Marginesy lewej strony stanowią lustrzane odbicie marginesów prawej strony. Oznacza to, że zarówno marginesy wewnętrzne, jak i zewnętrzne mają taką samą szerokość.

  1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
  2. Na liście Kilka stron zaznacz pozycję Marginesy lustrzane.
  3. W polach Wewnętrzny i Zewnętrzny wprowadź wartości dla marginesów lustrzanych (marginesy lustrzane: Marginesy po lewej stronie są lustrzanym obrazem marginesów po prawej stronie. Oznacza to, że marginesy wewnętrzne i zewnętrzne są takiej samej szerokości.).

PokażUstawianie marginesów na oprawę dla dokumentów zszywanych

Margines na oprawę (margines na oprawę: Ustawienie marginesu powodujące dodanie dodatkowego odstępu do bocznego lub górnego marginesu dokumentu, który ma zostać oprawiony. Margines na oprawę zapewnia, że tekst nie zostanie zasłonięty przez oprawę.) umożliwia określenie dodatkowego miejsca na bocznym lub górnym marginesie dokumentu przeznaczonego do oprawy. Margines na oprawę daje pewność, że tekst nie zostanie przesłonięty oprawą.

  1. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
  2. Na liście Kilka stron zaznacz pozycję Normalnie.
  3. W polu Margines na oprawę wpisz wartość określającą rozmiar marginesu na oprawę.
  4. Na liście Pozycja marginesu na oprawę, kliknij opcję Lewy lub Górny.

 Uwaga   Aby zmienić marginesy w części dokumentu, należy zaznaczyć tekst, a następnie odpowiednio ustawić marginesy. W polu Zastosuj do należy kliknąć pozycję Zaznaczony tekst. Przed zaznaczonym fragmentem z nowymi ustawieniami marginesów i po nim program Microsoft Word automatycznie wstawia podziały sekcji (podział sekcji: Znacznik, który użytkownik wstawia, aby wskazać koniec sekcji. Podział sekcji przechowuje elementy formatowania sekcji, takie jak marginesy, orientacja strony, nagłówki i stopki oraz sekwencja numerów stron.). Jeśli dokument jest już podzielony na sekcje (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.), można kliknąć wybraną sekcję lub zaznaczyć kilka sekcji, a następnie zmienić ustawienia marginesów.

 
 
Dotyczy:
Word 2003