Zmienianie koloru tekstu

  1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
 
 
Dotyczy:
Word 2003