Zmienianie domyślnej przeglądarki

Dotyczy programów:
Microsoft Office PowerPoint® 2003
Microsoft Office Outlook® 2003
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Office Excel 2003

Po kliknięciu łącza w dokumencie lub na stronie sieci Web system Microsoft Windows korzysta z ustawienia domyślnej przeglądarki sieci Web. Domyślnie w systemie Windows jest używana przeglądarka Microsoft Internet Explorer, ale można ją zastąpić inną przeglądarką.

Aby zmienić program Internet Explorer na inną przeglądarkę, należy wykonać jedną z następujących czynności:

  • Najpierw zainstaluj inną przeglądarkę, jeśli jeszcze nie została zainstalowana. Podczas instalacji w większości przeglądarek jest wyświetlany komunikat z pytaniem, czy instalowana przeglądarka ma być przeglądarką domyślną.
  • Jeśli przeglądarka, która ma być używana, jest już zainstalowana, otwórz ją. Powinien zostać wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz używać tej przeglądarki jako domyślnej. Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, wykonaj poniższe instrukcje, ale zamiast programu Internet Explorer wybierz przeglądarkę, która ma być używana.

Aby ustawić program Internet Explorer jako domyślną przeglądarkę sieci Web

  1. Otwórz program Internet Explorer. W tym celu kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer. Jeśli program Internet Explorer nie jest dostępny w menu Start, wskaż polecenie Wszystkie programy, a następnie kliknij polecenie Internet Explorer.
    • Jeśli zostanie wyświetlony komunikat z pytaniem, czy chcesz, aby program Internet Explorer był domyślną przeglądarką, kliknij przycisk Tak.
    • Jeśli komunikat nie zostanie wyświetlony, przejdź do kroku 2.
  2. Na pasku zadań kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne.

 Uwaga   Opcja Określ dostęp do programów i ich ustawienia domyślne jest dostępna tylko w systemie Microsoft Windows XP z dodatkiem Service Pack 1 lub Service Pack 2.

  1. W oknie dialogowym Dodawanie lub usuwanie programów kliknij opcję Niestandardowa, a następnie kliknij strzałkę po prawej stronie.
  2. W obszarze Wybierz domyślną przeglądarkę sieci Web kliknij opcję Internet Explorer, a następnie kliknij przycisk OK.

 Porada   W przypadku zainstalowania więcej niż jednej przeglądarki sieci Web łącza do przeglądarek widoczne w menu Start, na pasku zadań systemu Windows i na pulpicie można ukryć, czyszcząc pole wyboru Włącz dostęp do tego programu.

 
 
Dotyczy:
Excel 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003