Zliczanie liczby wyrazów w dokumencie

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

W programie Microsoft Office Word 2007 jest możliwe zliczanie wyrazów zawartych w dokumencie w trakcie pisania. Oprócz tego w programie Office Word 2007 umożliwiono zliczanie następujących elementów:

  • strony,
  • akapity,
  • wiersze,
  • znaki (ze spacjami i bez nich).

Przypisy dolne oraz teksty zawarte w polach tekstowych nie są automatycznie zliczane, jednak w programie Office Word 2007 można skonfigurować ich zliczanie.

Co chcesz zrobić?


Zliczanie wyrazów podczas pisania

W trakcie wpisywania tekstu w dokumencie program Office Word 2007 automatycznie zlicza liczbę stron i wyrazów w dokumencie i wyświetla je na pasku stanu w dolnej części obszaru roboczego Statystyka wyrazów.

Początek strony Początek strony

Zliczanie wyrazów w zaznaczonych obszarach

Oprócz wyrazów w całym dokumencie można policzyć wyrazy tylko w zaznaczonych obszarach. Obszary te nie muszą ze sobą sąsiadować.

  • Zaznacz tekst, dla którego chcesz zliczyć liczbę wyrazów.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona liczba wyrazów znajdujących się w zaznaczonym obszarze. Liczba 100/1440 oznacza na przykład, że zaznaczenie obejmuje 100 wyrazów z 1440 wyrazów zawartych w dokumencie.

 Porada   Aby zaznaczyć sekcje tekstu, które nie sąsiadują ze sobą, należy zaznaczyć pierwszą z nich, a następnie zaznaczyć następne sekcje, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Początek strony Początek strony

Uwzględnianie przypisów dolnych i końcowych w statystyce wyrazów

  1. Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Statystyka wyrazów.

Obraz Wstążki programu Word

  1. W oknie dialogowym Statystyka wyrazów zaznacz pole wyboru Dołącz pola tekstowe, przypisy dolne i końcowe.

Początek strony Początek strony

Zliczanie wyrazów w polu tekstowym

  • Zaznacz tekst w polu tekstowym.

Na pasku stanu zostanie wyświetlona liczba wyrazów znajdujących się w tym polu tekstowym. Liczba 100/1440 oznacza na przykład, że pole tekstowe zawiera 100 wyrazów z 1440 wyrazów zawartych w dokumencie.

  • Aby zliczyć wyrazy w wielu polach tekstowych, naciśnij i przytrzymaj klawisz CTRL podczas zaznaczania tekstu w wybranych polach tekstowych. Sumaryczna liczba słów w zawartości zaznaczonych pól tekstowych zostanie policzona automatycznie.

Początek strony Początek strony

Wyświetlanie liczby stron, znaków, akapitów i wierszy

Możliwe jest wyświetlenie liczby stron, akapitów i wierszy w dokumencie, a także liczby znaków (ze spacjami i bez nich).

  • Na karcie Recenzja w grupie Sprawdzanie kliknij przycisk Statystyka wyrazów.

Obraz Wstążki programu Word

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007