Wyświetlanie lub ukrywanie linii siatki w tabeli

Linie siatki wyznaczają granice komórek i nie są drukowane. Wszystkie tabele (tabela: Jeden lub wiele wierszy komórek używanych zazwyczaj do wyświetlania liczb i innych elementów w celu szybszego ich znajdowania i ułatwienia ich analizy. Elementy tabeli są zorganizowane w wiersze i kolumny.) domyślnie mają obramowanie w postaci czarnej, pojedynczej linii o grubości 1/2 punktu, która jest uwzględniana na wydruku. Jeśli to obramowanie zostanie usunięte, linie siatki pozostaną widoczne do czasu ich ukrycia.

  • W menu Tabela kliknij polecenie Pokaż linie siatki lub Ukryj linie siatki.

 Uwaga   Linie siatki są niewidoczne podczas wyświetlania dokumentu w przeglądarce sieci Web (przeglądarka sieci Web: Oprogramowanie, które służy do interpretowania plików HTML, formatowania ich jako stron sieci Web i wyświetlania. Przeglądarka sieci Web, na przykład Windows Internet Explorer, umożliwia podążanie za hiperłączami, przesyłanie plików oraz odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo osadzonych na stronach sieci Web.).

 
 
Dotyczy:
Word 2003