Wyświetlanie i wprowadzanie symbolu waluty euro i symboli innych walut

Program Microsoft Word 2000 w pełni obsługuje wyświetlanie i wprowadzanie symbolu waluty euro Symbol waluty euro oraz symboli innych walut.

PokażWstawianie symbolu waluty euro i symboli innych walut za pomocą okna dialogowego Symbol

  1. W menu Wstaw kliknij polecenie Symbol.
  2. Na liście Czcionka kliknij czcionkę obsługującą wymagany symbol.
  3. W polu Podzbiór kliknij pozycję Symbole waluty.

Jeśli pozycja Symbole waluty nie jest dostępna, wybrana czcionka nie obsługuje symboli walut.

  1. Na liście z, kliknij pozycję Unicode (szesnastkowy).

Jeśli w polu z zostanie wybrana inna pozycja niż Unicode (szesnastkowy), zestaw znaków będzie ograniczony. Na przykład po zaznaczeniu lokalnej strony kodowej zamiast pozycji Unicode (Unicode: Standard kodowania znaków opracowany przez konsorcjum Unicode Consortium. Używając do reprezentacji każdego znaku więcej niż jednego bajtu, standard Unicode pozwala na to, aby niemal wszystkie istniejące języki pisane były reprezentowane za pomocą jednego zestawu znaków.) w oknie dialogowym Symbol zostanie wyświetlony odpowiednio mniejszy zestaw znaków.

  1. Zaznacz wymagany symbol waluty i kliknij przycisk Wstaw.

PokażPorada  

Nazwa wybranego symbolu wyświetlana jest w lewym dolnym rogu karty Symbole.

PokażWpisywanie symbolu waluty euro

Następujący skrót klawiaturowy działa dla wszystkich układów klawiatury:

  • Wpisz znaki 20ac, a następnie naciśnij kombinację klawiszy ALT+X.

Program Word automatycznie wyświetla symbol euro za pomocą prawidłowej czcionki.

W zależności od stosowanego układu klawiatury, można również użyć następujących skrótów klawiaturowych:

ALT+0128 (klawiatura numeryczna)

Układ klawiatury arabski, hebrajski, turecki lub amerykański 101

ALT+0136 (klawiatura numeryczna)

Układ klawiatury dla cyrylicy

ALT GR+E

Układ klawiatury belgijski, holenderski (belgijski) 120, chorwacki, czeski, czeski 101, czeski programisty, duński, holenderski KBD143, estoński, Wysp Owczych, fiński, francuski, niemiecki (IBM), niemiecki (standardowy), islandzki, włoski, włoski 142, łotewski, litewski, litewski (nowy), macedoński, Byłej Jugosłowiańskiej Republiki (cyrylica), norweski, portugalski-KBD163, serbski (cyrylica), serbski (łaciński), słowacki, słowacki-QWERTY, słoweński, hiszpański, szwedzki, francuski (szwajcarski), niemiecki (szwajcarski), turecki F 440 lub turecki Q 179

ALT GR+epsilon

Grecki układ klawiatury

ALT GR+4

Układ klawiatury irlandzki, łotewski-QWERTY lub brytyjski

ALT GR+5

Układ klawiatury grecki łaciński lub amerykański międzynarodowy

ALT GR+U

Układ klawiatury węgierski, węgierski 101, polski, polski programisty

 Uwaga   Jeśli w czcionkach rezydentnych drukarki nie ma symbolu waluty euro, zamiast niego będzie drukowana ramka. Dowiedz się od dostawcy drukarki, w jaki sposób zaktualizować czcionki drukarki, aby można było drukować symbol waluty euro.

 
 
Dotyczy:
Word 2003