Wymienianie utraconych kluczy produktów pakietu Office

Dotyczy:
Wersja 2003 następujących programów pakietu Microsoft Office 2003: Access 2003, Excel 2003, FrontPage® 2003, InfoPath® 2003, OneNote® 2003, Outlook® 2003, PowerPoint® 2003, Publisher 2003 i Word 2003

Wersja 2002 następujących programów pakietu Microsoft Office XP: Access 2002, Excel 2002, FrontPage® 2002, Outlook® 2002, PowerPoint® 2002, Publisher 2002 i Word 2002

Wersja 2000 następujących programów pakietu Microsoft Office 2000: Excel 2000, FrontPage® 2000, Outlook® 2000, PowerPoint® 2000 i Word 2000

Aby uzyskać nowy klucz produktu dla danego programu pakietu Office, skontaktuj się z lokalnym biurem obsługi klienta firmy Microsoft. Poza Stanami Zjednoczonymi należy zadzwonić pod numer wyświetlony w kreatorze aktywacji.

Przed rozmową z pracownikiem biura obsługi klienta firmy Microsoft mającą na celu uzyskanie nowego klucza produktu pakietu Office przygotuj następujące elementy:

  • Dysk CD z produktem
  • Komputer, na którym ma zostać zainstalowany pakiet Office
  • Czytelne części oryginalnego klucza produktu (o ile to możliwe)
  • Klucz ProductID z rejestru

PokażJak znaleźć klucz ProductID?

Nieprawidłowe użycie Edytora rejestru może spowodować poważne problemy, które mogą doprowadzić do konieczności ponownego zainstalowania systemu operacyjnego. Firma Microsoft nie może zagwarantować, że problemy powstałe w wyniku nieprawidłowego edytowania rejestru będzie można rozwiązać. Użytkownik korzysta z Edytora rejestru na własne ryzyko. Przed wprowadzeniem zmian w rejestrze należy wykonać kopie zapasowe wszystkich ważnych danych na komputerze.

  1. Zamknij wszystkie programy działające w systemie Microsoft Windows.
  2. Kliknij przycisk Start, a następnie kliknij polecenie Uruchom.
  3. W polu Otwórz wpisz polecenie regedit, a następnie kliknij przycisk OK.
  4. Przejdź do następującej lokalizacji w rejestrze: HKEY_LOCAL_MACHINE\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Uninstall
  5. W gałęzi Uninstall może się znajdować kilka unikatowych identyfikatorów globalnych (GUID, globally unique identifier) zawierających długie nazwy (kombinacje znaków alfanumerycznych). Każdy identyfikator GUID odpowiada określonemu programowi zainstalowanemu na danym komputerze.Edytor rejestru

Zaznacz identyfikator GUID, a następnie wyświetl w prawym okienku wartość DisplayName. Jeśli ciąg DisplayName nie jest nazwą programu pakietu Office, przejdź do kolejnego identyfikatora GUID. Po odnalezieniu identyfikatora GUID zawierającego nazwę programu pakietu Office odszukaj klucz ProductID i zanotuj wartość z kolumny Dane.

Kolumna Dane w programie Edytor rejestru

 Uwaga   Identyfikator GUID pakietu Office na komputerze może nie zawierać klucza ProductID danej wersji pakietu Office. Należy poinformować pracownika biura obsługi klienta o niedostępności klucza ProductID.

 
 
Dotyczy:
Word 2003, FrontPage 2002