Wstawianie przypisu dolnego lub przypisu końcowego

W programie Microsoft Word przypisy dolne i przypisy końcowe są numerowane automatycznie, niezależnie od tego, czy użytkownik stosuje jeden format numerowania w całym dokumencie, czy też różne formaty numerowania każdej sekcji (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.) dokumentu.

Po dodaniu, usunięciu lub przeniesieniu przypisów numerowanych automatycznie program Word ponownie numeruje znaczniki odwołań (znak odwołania do przypisu: Cyfra, znak lub kombinacja znaków, która wskazuje, że dodatkowe informacje zawiera przypis dolny lub końcowy.) przypisów dolnych i końcowych.

Wykonaj jedną z następujących czynności, w zależności od wybranego formatu znaczników odwołania do przypisu:

PokażJeden format numerowania dla całego dokumentu

 1. W widoku układu wydruku (widok układu wydruku: Widok dokumentu lub innych obiektów, tak jak zostaną wydrukowane. Elementy, na przykład nagłówki, przypisy dolne, kolumny i pola tekstowe, pojawiają się w rzeczywistym położeniu.) kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić znacznik odwołania przypisu.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Przypis dolny.
 3. Kliknij opcję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

Domyślnie program Word umieszcza przypisy dolne u dołu każdej strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu. Położenie przypisów dolnych i końcowych można zmieniać, dokonując odpowiedniego wyboru na liście Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

 1. W polu Format numeracji kliknij odpowiedni format.
 2. Kliknij przycisk Wstaw.

Program Word wstawia numer przypisu i umieszcza obok niego punkt wstawiania.

 1. Wpisz tekst przypisu.
 2. Przewiń dokument do miejsca, w którym została przerwana praca i kontynuuj pisanie.

Podczas wstawiania kolejnych przypisów dolnych lub końcowych program Word automatycznie stosuje odpowiedni format numerowania.

PokażRóżne formaty numerowania dla różnych sekcji w dokumencie

Aby możliwe było wstawienie przypisów dolnych i końcowych o różnych formatach numerowania, należy wcześniej podzielić dokument na sekcje.

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, wstaw podział sekcji (podział sekcji: Znacznik, który użytkownik wstawia, aby wskazać koniec sekcji. Podział sekcji przechowuje elementy formatowania sekcji, takie jak marginesy, orientacja strony, nagłówki i stopki oraz sekwencja numerów stron.) w miejscu, od którego ma być stosowany inny format numerowania przypisów dolnych lub końcowych.

PokażJak?

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić podział sekcji.
 2. W menu Wstaw kliknij polecenie Podział.
 3. W obszarze Typy podziałów sekcji kliknij opcję opisującą miejsce, od którego ma się rozpoczynać nowa sekcja (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.).
 1. W widoku układu wydruku (widok układu wydruku: Widok dokumentu lub innych obiektów, tak jak zostaną wydrukowane. Elementy, na przykład nagłówki, przypisy dolne, kolumny i pola tekstowe, pojawiają się w rzeczywistym położeniu.) kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony znacznik odwołania przypisu.
 2. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Przypis dolny.
 3. Kliknij opcję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

Domyślnie program Word umieszcza przypisy dolne u dołu każdej strony, a przypisy końcowe na końcu dokumentu. Położenie przypisów dolnych i końcowych można zmieniać, dokonując odpowiedniego wyboru na liście Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.

 1. Na liście Format numeracji kliknij format, który ma być zastosowany w bieżącej sekcji.
 2. Na liście Numerowanie kliknij odpowiednią pozycję, aby określić, czy numerowanie ma się rozpoczynać od każdej sekcji lub strony, czy też ma zostać użyte numerowanie ciągłe bez uwzględnienia podziałów sekcji i stron.
 3. W polu Zastosuj zmiany do określ, do jakiej części dokumentu ma zostać wstawiony przypis dolny lub końcowy z określonym formatem numerowania.
 4. Kliknij przycisk Wstaw.

Program Word wstawia numer przypisu i umieszcza obok niego punkt wstawiania.

 1. Wpisz tekst przypisu.
 2. Kliknij miejsce, w którym ma zostać wstawiony przypis dolny lub końcowy o zmienionym formacie numerowania i powtórz kroki od 3 do 9.

Podczas wstawiania kolejnych przypisów dolnych i końcowych w każdej sekcji program Word automatycznie stosuje odpowiedni format numerowania dla każdej sekcji.

PokażFormat niestandardowy

Na tej samej stronie można wstawić przypis dolny lub końcowy w innym formacie bez konieczności wprowadzania podziału sekcji (podział sekcji: Znacznik, który użytkownik wstawia, aby wskazać koniec sekcji. Podział sekcji przechowuje elementy formatowania sekcji, takie jak marginesy, orientacja strony, nagłówki i stopki oraz sekwencja numerów stron.), korzystając z niestandardowych przypisów dolnych i końcowych. Na przykład gwiazdka (*) może być niestandardowym znacznikiem odwołania do przypisu. Niestandardowe znaczniki odwołania do przypisu nie są automatycznie aktualizowane.

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Przypis dolny.
 2. Kliknij opcję Przypisy dolne lub Przypisy końcowe.
 3. Określ, czy chcesz utworzyć własny znacznik niestandardowy, czy też użyć symbolu jako takiego znacznika. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W polu Znacznik niestandardowy wprowadź odpowiedni znacznik.
  • Aby wstawić wbudowany symbol, kliknij przycisk Symbol.
 4. Kliknij przycisk Wstaw.

PokażPorada

Przypisy dolne i końcowe można także wstawiać za pomocą klawiszy skrótu, bez konieczności stosowania polecenia Przypis dolny. Należy wybrać format numerowania i inne opcje, korzystając z opisanych wyżej kroków, a następnie użyć klawiszy skrótu w celu wstawienia kolejnych przypisów dolnych i końcowych.

 • Aby wstawić przypis dolny, naciśnij kombinację klawiszy CTRL+ALT+F.
 • Aby wstawić przypis końcowy, naciśnij kombinację klawiszy CTRL+ALT+D.

Aby zmienić format numerowania, ponownie użyj polecenia Przypis dolny.

 Uwaga   Klawiszy skrótu nie można używać do wstawiania niestandardowych przypisów dolnych lub końcowych.

 
 
Dotyczy:
Word 2003