Wstawianie podziału strony

W programie Word podział strony jest wstawiany automatycznie, gdy użytkownik dojdzie do końca strony.

Jeśli strona ma zostać podzielona w innym miejscu, można wstawić ręczny podział strony. Można również skonfigurować reguły dla programu Word, dzięki którym automatyczne podziały stron będą umieszczane w odpowiednich miejscach. Jest to szczególnie przydatne w przypadku pracy nad długim dokumentem.

W tym artykule


Wstawianie ręcznego podziału strony

 1. Kliknij miejsce, w którym ma się rozpoczynać nowa strona.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Strony kliknij przycisk Podział strony.

Wstążka w pakiecie Office 14

Początek strony Początek strony

Sterowanie lokalizacją automatycznego wstawiania podziałów stron przez program Word

Wstawianie ręcznych podziałów stron w dokumentach wielostronicowych może się wiązać z koniecznością ich częstego ponownego dzielenia na strony w trakcie edycji. Aby uniknąć skomplikowanego ręcznego zmieniania podziałów stron, można ustawić opcje sterujące lokalizacją automatycznych podziałów stron wstawianych przez program Word.

Zapobieganie umieszczaniu podziałów stron w obrębie akapitu

 1. Zaznacz akapit, który ma w całości pozostać na jednej stronie.
 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wierszy i stron.
 1. Zaznacz pole wyboru Zachowaj wiersze razem.

Zapobieganie umieszczaniu podziałów stron pomiędzy akapitami

 1. Zaznacz akapity, które mają pozostać na jednej stronie.
 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wierszy i stron.
 1. Zaznacz pole wyboru Razem z następnym.

Określanie wstawiania podziału strony przed akapitem

 1. Kliknij akapit, który ma się znaleźć po znaku podziału strony.
 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wierszy i stron.
 1. Zaznacz pole wyboru Podział strony przed.

Umieszczanie co najmniej dwóch wierszy akapitu na początku lub na końcu strony

W profesjonalnym dokumencie nie może wystąpić sytuacja, w której na początku lub na końcu strony znajduje się tylko jeden wiersz akapitu z poprzedniej lub następnej strony. Ostatni wiersz akapitu wyświetlany na początku strony jest nazywany bękartem, a pierwszy wiersz akapitu wyświetlany na końcu strony nosi nazwę wdowy.

 1. Zaznacz akapity, w których nie mają występować bękarty ani wdowy.
 2. Na karcie Układ strony kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe grupy Akapit, a następnie kliknij kartę Podziały wierszy i stron.
 1. Zaznacz pole wyboru Kontrola bękartów i wdów.

 Uwaga   Opcja ta jest domyślnie włączona.

Zapobieganie umieszczaniu podziałów strony w wierszu tabeli

 1. Kliknij wiersz tabeli, który ma pozostać niepodzielony. Zaznacz całą tabelę, jeśli ma ona pozostać w całości na jednej stronie.

 Uwaga   Tabela większa niż strona musi zostać podzielona.

 1. Na karcie Narzędzia tabel kliknij kartę Układ.

Wstążka w pakiecie Office 14

 1. W grupie Tabela kliknij przycisk Właściwości.

Wstążka w pakiecie Office 14

 1. Kliknij kartę Wiersz, a następnie wyczyść pole wyboru Zezwalaj na dzielenie wierszy między strony.

Początek strony Początek strony

Usuwanie podziału strony

Podziałów stron wstawionych automatycznie przez program Word nie można usunąć.

Można usunąć wszelkie podziały stron wstawione ręcznie.

 1. Kliknij przycisk Wersja robocza.

Przycisk Wersja robocza

 1. Zaznacz podział strony, klikając w obszarze marginesu obok linii kropkowanej.

Ręczny podział strony w dokumencie

 1. Naciśnij klawisz DELETE.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2010