Wstawianie obrazu lub obiektu clipart

Obrazy i obiekty clipart można wstawiać lub kopiować do dokumentu z wielu różnych źródeł. Dotyczy to obrazów i obiektów clipart pobranych od dostawcy witryny sieci Web obiektów cipart, skopiowanych ze strony sieci Web lub wstawionych z pliku, w którym zostały zapisane obrazy.

Można także zmienić pozycję obrazu lub obiektu clipart względem tekstu w dokumencie.

Co chcesz zrobić?


Wstawianie obiektu clip art

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obiekt clipart.

Obraz Wstążki programu Word

 1. W okienku zadań Clipart w polu tekstowym Wyszukaj wpisz wyraz lub frazę, które opisują żądany obiekt clipart, albo wpisz nazwę bądź część nazwy pliku obiektu clipart.
 2. Aby ograniczyć zakres wyszukiwania, wykonaj co najmniej jedną z następujących czynności:
  • Aby ograniczyć wyniki wyszukiwania do określonej kolekcji obiektów clipart, w polu Wyszukaj w kliknij strzałkę, a następnie wybierz kolekcję, którą chcesz przeszukać.
  • Aby ograniczyć wyszukiwanie do obiektów clipart, w polu Wyniki powinny mieć postać kliknij strzałkę i zaznacz pole wyboru obok pozycji Clipart.

W okienku zadań Clipart można także wyszukiwać fotografie, filmy i dźwięki. Aby uwzględnić te typy multimediów w wyszukiwaniu, zaznacz pola wyboru znajdujące się obok nich.

 1. Kliknij przycisk Przejdź.
 2. Na liście wyników kliknij obiekt clipart, który chcesz wstawić.

Początek strony Początek strony

Wstawianie obrazu ze strony sieci Web

 1. Otwórz dokument programu Microsoft Office Word 2007.
 2. Przeciągnij żądany obraz ze strony sieci Web do dokumentu programu Word.

Upewnij się, że przeciągany obraz nie stanowi łącza do innej strony sieci Web. Po przeciągnięciu obrazu zawierającego łącze zostanie on wstawiony do dokumentu jako łącze, a nie obraz.

Wstawianie obrazu połączonego ze strony sieci Web

 1. Otwórz dokument programu Word.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy obraz na stronie sieci Web, a następnie kliknij polecenie Kopiuj.
 3. W dokumencie programu Word kliknij prawym przyciskiem myszy miejsce, w którym chcesz wstawić obraz, a następnie kliknij polecenie Wklej.

Początek strony Początek strony

Wstawianie obrazu z pliku

 1. Kliknij miejsce, w którym chcesz wstawić obraz.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk Obraz.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Zlokalizuj obraz, który chcesz wstawić.
 2. Kliknij dwukrotnie obraz, który chcesz wstawić.

 Uwaga   Domyślnie program Microsoft Word osadza (osadzanie: Wstawianie informacji utworzonych w jednym programie, na przykład wykresu lub równania, do innego programu. Po osadzeniu obiekt staje się częścią dokumentu. Wszelkie zmiany wprowadzone w obiekcie osadzonym są uwzględniane w dokumencie.) obrazy w dokumencie. Można zredukować rozmiar pliku przez połączenie z (łącze: Służy do wstawiania w dokumencie programu Microsoft Word kopii informacji utworzonych w innym programie, z zachowaniem połączenia między tymi dwoma plikami. Gdy ulegają zmianie informacje w pliku źródłowym, zmiany są uwzględniane w dokumencie docelowym.) obrazem. W oknie dialogowym Wstawianie obrazu kliknij strzałkę obok przycisku Wstaw, a następnie kliknij polecenie Połącz z plikiem.

Początek strony Początek strony

Zmienianie obrazu wbudowanego na obraz przestawny i odwrotnie

 1. Jeśli obraz nie znajduje się na kanwie rysunku (kanwa rysunku: Obszar, na którym można narysować wiele kształtów. Ponieważ kształty znajdują się na kanwie rysunku, można zmieniać ich rozmiar i przenosić je jako jednostkę.), zaznacz obraz. Jeśli obraz znajduje się na kanwie rysunku, zaznacz kanwę.
 2. W obszarze Narzędzia obrazów na karcie Format w grupie Rozmieszczanie kliknij przycisk Położenie.

Obraz Wstążki programu Word

Jeśli przycisk Położenie nie jest wyświetlany, kliknij przycisk Rozmieszczanie, a następnie kliknij przycisk Położenie.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007