Wstawianie numeru i tytułu rozdziału w nagłówku lub stopce

Aby wstawić numery i tytuły rozdziałów do nagłówków i stopek (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.) najpierw należy podzielić dokument na sekcje (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.).

 1. Jeśli wcześniej nie zostało to wykonane, wstaw podział sekcji (podział sekcji: Znacznik, który użytkownik wstawia, aby wskazać koniec sekcji. Podział sekcji przechowuje elementy formatowania sekcji, takie jak marginesy, orientacja strony, nagłówki i stopki oraz sekwencja numerów stron.) w miejscu, w którym ma się rozpocząć nowa sekcja zawierająca inny rozdział.

PokażJak?

 1. Do numeru i tytułu rozdziału zastosuj wbudowany styl nagłówka (styl nagłówka: Formatowanie zastosowane do nagłówka. Program Microsoft Word ma dziewięć różnych, wbudowanych stylów: od Nagłówek 1 do Nagłówek 9.), klikając styl nagłówka na liście Styl na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Formatowanie.

Aby program Microsoft Word automatycznie numerował nagłówki, należy skorzystać z okna dialogowego Punktory i numeracja w celu sformatowania nagłówków rozdziałów.

PokażJak?

 1. W menu Format kliknij polecenie Punktory i numeracja, a następnie kliknij kartę Konspekty numerowane.
 2. Kliknij styl numerowania rozdziałów (taki, który zawiera tekst „Nagłówek 1” lub „Nagłówek 2” itd.), a następnie kliknij przycisk OK.
 3. Wpisz tekst, jaki ma znaleźć się w numerowanym nagłówku, a następnie naciśnij klawisz ENTER.
 4. Aby dodać następny numerowany nagłówek, przejdź do nagłówka następnego rozdziału, na pasku narzędzi Formatowanie kliknij strzałkę obok pola Styl, a następnie wybierz styl nagłówka określony w kroku 2.
 1. W pierwszym rozdziale w menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 2. W razie potrzeby przenieś punkt wstawiania do nagłówka lub stopki, którą chcesz zmienić.
 3. Wstaw tytuł lub numer rozdziału.

PokażJak?

 1. W menu Wstaw wskaż polecenie Odwołanie, a następnie kliknij polecenie Odsyłacz.
 2. Na liście Typ odsyłacza kliknij pozycję Nagłówek.
 3. W polu Który nagłówek kliknij nagłówek zawierający numer i tytuł rozdziału.
 4. Na liście Wstaw odsyłacz do określ, co chcesz wstawić do nagłówka lub stopki. Na przykład:
  • Kliknij pozycję Numer nagłówka, aby wstawić numer rozdziału.
  • Kliknij pozycję Tekst nagłówka, aby wstawić nagłówek rozdziału.
 5. Kliknij przycisk Wstaw, a następnie kliknij przycisk Zamknij.
 1. Kliknij przycisk Pokaż następny obraz przycisku, aby przejść do nagłówka lub stopki w następnym rozdziale.
 2. Jeśli nagłówek lub stopka w tym rozdziale pasują do utworzonego przed chwilą, na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku, aby przerwać połączenie między nagłówkiem lub stopką w bieżącym i w poprzednim rozdziale.
 3. Jeśli w nagłówku lub stopce jest już tekst, którego chcesz się pozbyć, usuń go przed wstawieniem numeru i tytułu rozdziału.
 4. Powtórz krok 5, aby wstawić numer lub tytuł bieżącego rozdziału.
 5. Dla każdego rozdziału dokumentu powtórz kroki od 5 do 9.
 
 
Dotyczy:
Word 2003