Wstawianie numerów stron

W górnej lub dolnej części stron dokumentu albo na jego marginesach można umieścić numery stron skojarzone z nagłówkami i stopkami. Informacje przechowywane w nagłówkach i stopkach są wyświetlane jako przygaszone i nie mogą być modyfikowane w tym samym czasie co reszta zawartości dokumentu.

Aby zmodyfikować nagłówek, stopkę lub informację na jednym z marginesów strony, należy kliknąć dwukrotnie nagłówek lub stopkę, a następnie kliknąć kartę Nagłówki i stopki w obszarze Narzędzia nagłówków i stopek.

Aby uzyskać więcej informacji o nagłówkach i stopkach, zobacz Wstawianie nagłówków i stopek.

Co chcesz zrobić?


Nie widzę żadnego projektu numeru strony w galerii

Jeśli w galerii nie widać żadnego wbudowanego projektu nagłówka ani stopki, być może dodatki bloków konstrukcyjnych są niedostępne. Aby zagwarantować wyświetlanie wbudowanych projektów we wszystkich galeriach bloków konstrukcyjnych programu Microsoft Office Word 2007, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Opcje programu Word.
 1. Kliknij kategorię Dodatki.
 2. Na liście Zarządzaj wybierz pozycję Elementy wyłączone, a następnie kliknij przycisk Przejdź.
 3. Kliknij szablon Bloki konstrukcyjne.dotx i kliknij przycisk Włącz.
 4. Ponownie uruchom program Word.

Wstawianie numerów stron

Można wybrać jeden z projektów numerowania stron dostępnych w galerii.

Wstawianie numerów stron i wpisów Strona X z Y

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij opcję Góra strony, Dół strony lub Marginesy strony, zależnie od tego, gdzie chcesz umieścić numery stron w dokumencie.
 2. Wybierz projekt numerowania stron z galerii projektów. Galeria zawiera opcje Strona X z Y.

Początek strony Początek strony

Formatowanie numerów stron

Po dodaniu numerów stron można zmienić ich wygląd w taki sam sposób, jak pozostały tekst nagłówka lub stopki. Istnieje możliwość zmodyfikowania formatu numeru strony, czcionki oraz jej rozmiaru.

Zmienianie formatu numerowania stron, na przykład: 1, i lub a

 1. Kliknij dwukrotnie nagłówek lub stopkę jednej ze stron dokumentu.
 2. W obszarze Narzędzia nagłówków i stopek na karcie Projekt w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony, a następnie kliknij polecenie Formatuj numery stron.
 1. W polu Format numeracji kliknij styl numeracji, a następnie kliknij przycisk OK.

Zmienianie czcionki i rozmiaru numerów stron

 1. Kliknij dwukrotnie nagłówek, stopkę lub marginesy jednej ze stron dokumentu.
 2. Zaznacz numer strony.
 3. Na minipasku narzędzi wyświetlanym nad zaznaczonym numerem strony wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić czcionkę, kliknij nazwę czcionki w polu Pole czcionki.
  • Aby zmienić rozmiar czcionki, wykonaj jedną z następujących czynności:
   • Aby powiększyć tekst, kliknij przycisk Zwiększ czcionkę. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+>.
   • Aby pomniejszyć tekst, kliknij przycisk Zmniejsz czcionkę. Możesz także nacisnąć klawisze CTRL+SHIFT+<.

 Uwaga   Możesz także określić rozmiar czcionki na karcie Narzędzia główne w grupie Czcionka.

Początek strony Początek strony

Rozpoczynanie lub ponowne rozpoczynanie numerowania stron

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

Rozpoczynanie numerowania stron od wybranego numeru

Jeśli na przykład do dokumentu z numerowanymi stronami zostanie dodana strona tytułowa, druga strona otrzyma automatycznie numer 2. Tymczasem pożądane może być, by numeracja stron dokumentu rozpoczynała się od 1.

 1. Kliknij dowolne miejsce w dokumencie.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij przycisk Formatuj numery stron.
 2. W polu Rozpocznij od wpisz odpowiednią liczbę.

 Uwaga   Jeśli dokument zawiera stronę tytułową, a jego pierwsza strona ma mieć numer 1, należy wpisać wartość 0 w polu Rozpocznij od.

Rozpoczynanie numerowania stron od 1 w każdym rozdziale lub w każdej sekcji

Można na przykład ponumerować spis treści, używając zakresu od i do iv, a pozostałą część dokumentu — od 1 do 25. Jeśli dokument składa się z kilku rozdziałów, numerowanie stron można rozpoczynać na nowo w każdym rozdziale.

 1. Kliknij sekcję (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.), w której ma się ponownie rozpocząć numerowanie stron.
 2. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij przycisk Formatuj numery stron.
 2. W polu Rozpocznij od wpisz cyfrę 1.

Początek strony Początek strony

Usuwanie numerów stron

Program Microsoft Office Word 2007 automatycznie usuwa lub kasuje numery stron, gdy zostanie kliknięta opcja Usuń numery stron lub w przypadku ręcznego usunięcia z dokumentu jednego numeru strony.

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Nagłówek i stopka kliknij przycisk Numer strony.

Obraz Wstążki programu Word

 1. Kliknij przycisk Usuń numery stron.

 Uwaga   Jeśli dla pierwszej strony lub dla stron nieparzystych i parzystych utworzono inne nagłówki lub stopki, a także w przypadku występowania sekcji niepołączonych, należy usunąć numery stron z nagłówka i stopki każdego rodzaju.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007