Wstawianie nagłówków i stopek

Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażTworzenie jednego nagłówka lub stopki dla wszystkich stron

 1. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka, aby otworzyć na stronie obszar nagłówka lub stopki (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.).
 2. Aby utworzyć nagłówek, wprowadź tekst lub obiekt graficzny w obszarze nagłówka.
 3. Aby utworzyć stopkę, na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Nagłówek i stopka kliknij przycisk Przełącz nagłówek/stopkę obraz przycisku, aby przejść do obszaru stopki, a następnie wprowadź tekst lub wstaw elementy graficzne.
 4. Jeśli jest to konieczne, sformatuj tekst za pomocą przycisków dostępnych na pasku narzędzi Formatowanie.
 5. Po zakończeniu czynności kliknij przycisk Zamknij na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.

PokażPorady

 • Tekst i elementy graficzne w nagłówku czy stopce są automatycznie wyrównywane do lewej krawędzi. Użytkownik może zmienić istniejące ustawienie, na przykład może umieścić dany element na środku lub rozmieścić elementy w sposób zróżnicowany (na przykład datę wyrównać do lewej, a numer strony wyrównać do prawej). Aby wyśrodkować dany element, należy nacisnąć klawisz TAB; aby wyrównać dany element do prawej, należy nacisnąć klawisz TAB dwukrotnie.
 • Aby wprowadzić tekst w obszarze nagłówka i stopki, można użyć również przycisków dostępnych na pasku narzędzi Nagłówek i stopka.

PokażTworzenie innego nagłówka lub stopki dla pierwszej strony

Można pominąć nagłówek lub stopkę (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.) na pierwszej stronie lub utworzyć unikatowy nagłówek albo stopkę dla pierwszej strony dokumentu lub każdej sekcji dokumentu.

 1. Jeśli dany dokument jest podzielony na sekcje (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.) kliknij odpowiednią sekcję lub zaznacz większą liczbę sekcji, które chcesz zmienić. Jeśli dokument nie jest podzielony na sekcje, kliknij dowolne miejsce w dokumencie.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 3. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony obraz przycisku.
 4. Kliknij kartę Układ.
 5. Zaznacz pole wyboru Inne na pierwszej stronie, a następnie kliknij przycisk OK.
 6. Jeśli to konieczne, na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Pokaż poprzednie obraz przycisku lub Pokaż następne obraz przycisku, aby przejść do obszaru Nagłówek pierwszej strony lub Stopka pierwszej strony.
 7. Utwórz nagłówek lub stopkę dla pierwszej strony dokumentu lub dla sekcji.

Jeśli nie chcesz umieścić nagłówka ani stopki na pierwszej stronie, zostaw obszary nagłówka i stopki puste.

 1. Aby przejść do nagłówka lub stopki w pozostałej części dokumentu lub w następnej sekcji, na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Pokaż następne obraz przycisku. Następnie utwórz odpowiedni nagłówek lub stopkę.

PokażTworzenie różnych nagłówków lub stopek dla stron parzystych i nieparzystych

 1. Z menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 2. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Nagłówek i stopka kliknij przycisk Ustawienia strony obraz przycisku.
 3. Kliknij kartę Układ.
 4. Zaznacz pole wyboru Inne na stronach parzystych i nieparzystych, a następnie kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli to konieczne, na pasku narzędzi Nagłówek i stopka kliknij przycisk Pokaż poprzednie obraz przycisku lub Pokaż następne obraz przycisku, aby przejść do obszarów nagłówków lub stopek (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.) na stronach parzystych lub nieparzystych.
 6. W obszarze Nagłówek strony nieparzystej lub Stopka strony nieparzystej utwórz odpowiednio nagłówek lub stopkę dla stron nieparzystych, a w obszarze Nagłówek strony parzystej lub Stopka strony parzystej utwórz odpowiednio nagłówek lub stopkę dla stron parzystych.

PokażTworzenie innego nagłówka lub stopki dla części dokumentu

Aby można było utworzyć dla części dokumentu inny nagłówek lub stopkę (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.), dokument musi zostać najpierw podzielony na sekcje (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.).

 1. Jeśli nie zostało to jeszcze zrobione, wstaw podział sekcji (podział sekcji: Znacznik, który użytkownik wstawia, aby wskazać koniec sekcji. Podział sekcji przechowuje elementy formatowania sekcji, takie jak marginesy, orientacja strony, nagłówki i stopki oraz sekwencja numerów stron.) w miejscu, w gdzie ma się rozpoczynać nowa sekcja zawierająca inny nagłówek lub stopkę.

PokażJak?

 1. Kliknij miejsce w obrębie sekcji, dla której ma zostać utworzony inny nagłówek lub stopka.
 2. W menu Widok kliknij polecenie Nagłówek i stopka.
 3. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Nagłówek i stopka kliknij przycisk Połącz z poprzednim Obraz przycisku, aby przerwać połączenie między nagłówkiem i stopką sekcji bieżącej oraz poprzedniej.

Program Microsoft Word przestaje wyświetlać tekst „Tak jak poprzednio” w górnym prawym rogu nagłówka lub stopki.

 1. Zmień istniejący nagłówek lub stopkę albo utwórz nowe dla tej sekcji.
 
 
Dotyczy:
Word 2003