W dokumencie są widoczne kropki i strzałki

Objawy

Zamiast spacji są wyświetlane kropki, zamiast tabulatorów są widoczne strzałki, a także pojawiają się inne nieoczekiwane znaki w dokumencie.

Po użyciu przycisku Pokaż/Ukryj formatowanie pojawiają się kropki i strzałki

Przyczyna

Wymienione symbole stają się widoczne po pokazaniu znaczników formatowania w programie Word.

Rozwiązanie

Ukryj znaczniki formatowania.

  • Na karcie Narzędzia główne w grupie Akapit kliknij przycisk Pokaż/Ukryj.
 
 
Dotyczy:
Word 2007