Usuwanie podziału sekcji

Podział sekcji można łatwiej znaleźć i usunąć, gdy opcja Pokaż/Ukryj jest włączona. Kliknij kartę Narzędzia główne, a następnie kliknij przycisk Pokaż/Ukryj, aby pokazać podziały sekcji i znaczniki akapitu.

Przycisk Pokaż/Ukryj na karcie Narzędzia główne

  1. Aby usunąć podział sekcji, przewijaj dokument do momentu zobaczenia podziału. Zaznacz podział sekcji, przeciągając kursor od jego lewej do prawej krawędzi.

Podział sekcji w dokumencie programu Word

  1. Naciśnij klawisz Delete.

Po usunięciu podziału sekcji tekst, który był powyżej niego, stanie się częścią sekcji, która znajdowała się poniżej podziału. Ten tekst zostanie sformatowany tak samo, jak tekst, który znajdował się poniżej podziału.

 
 
Dotyczy:
Word 2010