Ustawianie tabulatorów

Tabulatory (pozycja tabulatora: Miejsce na linijce poziomej, które wskazuje, jakie ma być wcięcie tekstu lub gdzie ma się zaczynać kolumna tekstu.) umożliwiają wyrównanie tekstu do lewej, do prawej, do środka, do znaku dziesiętnego lub do znaku paska. Przed tabulatorami można także automatycznie wstawiać określone znaki, takie jak kropki lub myślniki.

  1. Zaznacz akapit, w którym chcesz ustawić tabulator.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażUstawianie tabulatorów

  1. Klikaj przycisk Tabulator lewy obraz przycisku na lewym brzegu linijki poziomej (linijka pozioma: Wyskalowany w określonych jednostkach (na przykład centymetrach) pasek, wyświetlany u góry okna dokumentu.) dopóki nie zmieni się on w symbol odpowiedniego typu tabulatora: lewego obraz przycisku, prawego obraz przycisku, środkowego obraz przycisku, dziesiętnego obraz przycisku lub paskowego obraz przycisku.
  2. Kliknij linijkę poziomą w miejscu, w którym chcesz wstawić tabulatory.

PokażPorada

Aby ustawić precyzyjne odstępy, w menu Format kliknij polecenie Tabulatory , wpisz wymagane wartości w polu Położenie tabulatorów, a następnie kliknij przycisk Ustaw.

PokażUstawianie tabulatorów ze znakami wiodącymi

  1. W menu Format kliknij polecenie Tabulatory.
  2. W polu Położenie tabulatorów wpisz położenie nowego tabulatora lub wybierz istniejący tabulator, do którego chcesz dodać znaki wiodące (znak wiodący: Ciągła, kropkowana lub kreskowana linia, która jest używana w spisie treści i która wypełnia miejsce do znaku tabulatora.).
  3. W obszarze Wyrównanie zaznacz opcję wyrównania dla tekstu wpisywanego za znakiem tabulacji.
  4. W obszarze Znaki wiodące kliknij wymaganą opcję znaków wiodących, a następnie kliknij przycisk Ustaw.
 
 
Dotyczy:
Word 2003