Ustawianie języka w bieżącym dokumencie

Biblioteka zarządzania tłumaczeniami jest dostępna w witrynie programu Microsoft Office SharePoint Server 2007. Została ona specjalnie opracowana z myślą o przechowywaniu dokumentów programu Microsoft Office Word 2007 i ich tłumaczeń. W bibliotece są śledzone powiązania między dokumentem źródłowym (oryginalną wersją dokumentu) i jego tłumaczeniami, a wszystkie te dokumenty są grupowane, co ułatwia ich znajdowanie.

Przy pierwszym zapisywaniu dokumentu w bibliotece zarządzania tłumaczeniami z poziomu programu Office Word 2007 jest wyświetlany monit o wprowadzenie wymaganej wartości dla właściwości Język w panelu informacji o dokumencie. Panel informacji o dokumencie jest wyświetlany w programie Office Word 2007 i zawiera pola z metadanymi dokumentu. Ten panel umożliwia wprowadzanie ważnych metadanych dotyczących pliku w dowolnym momencie bez konieczności zamykania programu Office Word 2007.

Wartość wprowadzona dla właściwości Język jest używana w bibliotece zarządzania tłumaczeniami do przydzielania zadań odpowiednim tłumaczom z listy tłumaczy. Należy pamiętać, że właściwość Język to metadane używane tylko na potrzeby przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami i że właściwość Język nie jest tożsama z podstawową właściwością dokumentu określającą język dla słownika i modułu sprawdzania pisowni. Łącza do dodatkowych informacji na temat ustawień językowych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

 Ważne   Integracja biblioteki zarządzania tłumaczeniami z programem Office Word 2007 jest dostępna tylko w pakietach Microsoft Office Professional Plus 2007, Microsoft Office Enterprise 2007 i Microsoft Office Ultimate 2007 oraz w autonomicznej wersji programu Office Word 2007.

Ustawianie języka w bieżącym dokumencie

Przy pierwszym zapisywaniu dokumentu w bibliotece zarządzania tłumaczeniami jest wymagane wprowadzenie wartości dla właściwości Język. Panel informacji o dokumencie umożliwia ustawienie właściwości dokumentu z poziomu programu Office Word 2007 w dowolnym momencie.

  1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku.
  2. Wskaż polecenie Przygotuj, a następnie kliknij polecenie Właściwości.
  3. Jeśli jest to konieczne, w oknie Panel informacji o dokumencie kliknij pozycję Właściwości: Dokument tłumaczenia - Serwer.

Opcje w panelu informacji o dokumencie

  1. Na liście Język kliknij język dokumentu.

 Uwaga   Wartość wprowadzona dla właściwości Język jest używana w bibliotece zarządzania tłumaczeniami do przydzielania zadań odpowiednim tłumaczom z listy tłumaczy. Właściwość Język jest używana tylko na potrzeby biblioteki zarządzania tłumaczeniami oraz przepływu pracy Zarządzanie tłumaczeniami. Nie jest ona tożsama z podstawową właściwością dokumentu określającą język dla słownika i modułu sprawdzania pisowni. Łącza do dodatkowych informacji na temat ustawień językowych można znaleźć w sekcji Zobacz też.

  1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku.
  2. Kliknij polecenie Zapisz jako.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007