Ustawianie hasła ochrony przed otwarciem lub zmianami dokumentu, skoroszytu lub prezentacji

W pakiecie Microsoft Office 2007 można za pomocą haseł chronić dokumenty, skoroszyty oraz prezentacje przed otwarciem lub zmodyfikowaniem przez inne osoby. Należy przy tym pamiętać, że firma Microsoft nie ma możliwości odzyskania zapomnianych haseł.

Aby uzyskać więcej informacji na temat haseł, zobacz Tworzenie silnych haseł.

Co nowego w pakiecie Office 2010

Co chcesz zrobić?


Ustawianie hasła w dokumencie programu Word

Aby zaszyfrować plik i ustawić hasło do otwierania go:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Zaszyfruj dokument.

Szyfrowanie dokumentu

 1. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu w polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Maksymalnie można wpisać 255 znaków. Domyślnie ta funkcja korzysta z zaawansowanego szyfrowania 128-bitowego AES. Szyfrowanie jest standardową metodą zabezpieczania plików.

 1. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła w polu Wprowadź ponownie hasło wpisz jeszcze raz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby zapisać hasło, zapisz plik.

Początek strony Początek strony

Usuwanie ochrony hasłem z dokumentu programu Word

 1. Otwórz dokument przy użyciu hasła.
 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Zaszyfruj dokument.
 3. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu z pola Hasło usuń zaszyfrowane hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zapisz plik.

Początek strony Początek strony

Ustawianie hasła do modyfikowania dokumentu programu Word

Oprócz ustawienia hasła do otwierania dokumentu programu Word można ustawić hasło uniemożliwiające innym osobom modyfikowanie dokumentu.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, kliknij polecenie Zapisz jako i u dołu okna dialogowego Zapisywanie jako kliknij pozycję Narzędzia.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje ogólne. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje ogólne.
 3. W obszarze Opcje udostępniania plików dla tego dokumentu w polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz wybrane hasło.
 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 Uwaga   Aby usunąć hasło, należy powtórzyć powyższe czynności i usunąć hasło z pola Hasło ochrony przed zmianami. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.

Początek strony Początek strony

Ustawianie hasła w arkuszu kalkulacyjnym programu Excel

Aby zaszyfrować skoroszyt i ustawić hasło do otwierania go:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Zaszyfruj dokument.

Szyfrowanie dokumentu

 1. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Maksymalnie można wpisać 255 znaków. Domyślnie ta funkcja korzysta z zaawansowanego szyfrowania 128-bitowego AES. Szyfrowanie jest standardową metodą zabezpieczania plików.

 1. W polu Wpisz ponownie hasło wpisz ponownie to samo hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby zapisać hasło, zapisz plik.

Początek strony Początek strony

Usuwanie ochrony hasłem z arkusza kalkulacyjnego programu Excel

 1. Otwórz arkusz kalkulacyjny przy użyciu hasła.
 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Zaszyfruj dokument.
 3. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu z pola Hasło usuń zaszyfrowane hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zapisz arkusz kalkulacyjny.

Początek strony Początek strony

Ustawianie hasła do modyfikowania arkusza kalkulacyjnego programu Excel

Oprócz ustawienia hasła do otwierania arkusza kalkulacyjnego programu Excel można ustawić hasło uniemożliwiające innym osobom modyfikowanie arkusza kalkulacyjnego.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, kliknij polecenie Zapisz jako i u dołu okna dialogowego Zapisywanie jako kliknij pozycję Narzędzia.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje ogólne. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje ogólne.
 3. W obszarze Współużytkowanie pliku w polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz wybrane hasło.
 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 Uwaga   Aby usunąć hasło, należy powtórzyć powyższe czynności i usunąć hasło z pola Hasło ochrony przed zmianami. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.

Początek strony Początek strony

Ustawianie hasła w prezentacji programu PowerPoint

Aby zaszyfrować prezentację i ustawić hasło do otwierania jej:

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Zaszyfruj dokument.

Szyfrowanie dokumentu

 1. W polu Hasło wpisz hasło, a następnie kliknij przycisk OK.

Maksymalnie można wpisać 255 znaków. Domyślnie ta funkcja korzysta z zaawansowanego szyfrowania 128-bitowego AES. Szyfrowanie jest standardową metodą zabezpieczania plików.

 1. W polu Wpisz ponownie hasło wpisz ponownie to samo hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby zapisać hasło, zapisz plik.

Początek strony Początek strony

Usuwanie ochrony hasłem z prezentacji programu PowerPoint

 1. Otwórz prezentację przy użyciu hasła.
 2. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, wskaż pozycję Przygotuj, a następnie kliknij pozycję Zaszyfruj dokument.
 3. W oknie dialogowym Szyfrowanie dokumentu z pola Hasło usuń zaszyfrowane hasło, a następnie kliknij przycisk OK.
 4. Zapisz prezentację.

Początek strony Początek strony

Ustawianie hasła do modyfikowania prezentacji programu PowerPoint

Oprócz ustawienia hasła do otwierania prezentacji programu PowerPoint można ustawić hasło uniemożliwiające innym osobom modyfikowanie prezentacji.

 1. Kliknij przycisk pakietu Microsoft Office Obraz przycisku, kliknij polecenie Zapisz jako i u dołu okna dialogowego Zapisywanie jako kliknij pozycję Narzędzia.
 2. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje ogólne. Zostanie otwarte okno dialogowe Opcje ogólne.
 3. W obszarze Ustawienia udostępniania pliku dla tego dokumentu w polu Hasło ochrony przed zmianami wpisz wybrane hasło.
 4. W oknie dialogowym Potwierdzanie hasła ponownie wpisz hasło. Kliknij przycisk OK.
 5. Kliknij przycisk Zapisz.

 Uwaga   Aby usunąć hasło, należy powtórzyć powyższe czynności i usunąć hasło z pola Hasło ochrony przed zmianami. Następnie należy kliknąć przycisk Zapisz.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, Visio 2007, Word 2007