Tworzenie skrótu do programu pakietu Office na pulpicie

Podczas instalacji programów pakietu Microsoft Office istnieje możliwość utworzenia na pulpicie skrótów do poszczególnych programów pakietu Office. Jeśli jednak skrót nie zostanie utworzony podczas instalacji pakietu Office, a potem okaże się potrzebny, można go w prosty sposób utworzyć.

  1. W menu Start wskaż polecenie Wszystkie programy, wskaż polecenie Microsoft Office, a następnie wskaż program pakietu Microsoft Office, do którego ma być utworzony skrót na pulpicie.
  2. Kliknij prawym przyciskiem myszy nazwę programu, wskaż polecenie Wyślij do, a następnie kliknij polecenie Pulpit (utwórz skrót).

Na pulpicie zostanie wyświetlony skrót do programu.

 
 
Dotyczy:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007