Tworzenie schematu organizacyjnego

Aby zobrazować zależności służbowe w firmie lub organizacji, można utworzyć grafikę SmartArt, w której zostanie użyty układ schematu organizacyjnego, np. Schemat organizacyjny, albo utworzyć schemat organizacyjny w programie Visio. Użytkownicy programu Visio mogą się zapoznać z artykułem Określanie programu, którego należy użyć w celu utworzenia schematu organizacyjnego.

Schemat organizacyjny może zawierać obrazy powiązane z poszczególnymi osobami w grafice SmartArt. Zdjęcia nadają schematowi organizacyjnemu profesjonalny wygląd, ale także pomagają odbiorcom w kojarzeniu nazwisk i twarzy współpracowników.

Co chcesz zrobić?


Omówienie tworzenia schematu organizacyjnego

Schemat organizacyjny graficznie przedstawia strukturę zarządzania organizacji, na przykład kierowników działów i pracowników niezajmujących stanowisk kierowniczych w obrębie firmy. Za pomocą grafiki SmartArt w programach Excel, Outlook, PowerPoint lub Word można utworzyć schemat organizacyjny i umieścić go w arkuszu, wiadomości e-mail, prezentacji lub dokumencie. Aby szybko i łatwo utworzyć schemat organizacyjny, można wpisać tekst w schemacie organizacyjnym lub wkleić go do niego. Następnie ten tekst może zostać automatycznie rozmieszczony.

Po dodaniu bloku asystenta do układu schematu organizacyjnego, takiego jak Schemat organizacyjny, punktor z dołączoną linią wskazuje blok asystenta w okienku tekstu.

Układ Schemat organizacyjny z jednym kształtem menedżera, dwoma kształtami podwładnych i jednym kształtem asystenta

Mimo że można utworzyć schemat organizacyjny za pomocą innych układów hierarchii, blok asystenta i układy wysunięcia są dostępne tylko z układami schematów organizacyjnych.

Aby szybko nadać grafice SmartArt profesjonalny wygląd, można zmienić kolory lub zastosować styl grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego. W prezentacjach programu PowerPoint 2010 można także animować schemat organizacyjny.

Początek strony Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego

 1. Na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje w dokumencie, prezentacji, arkuszu kalkulacyjnym lub wiadomości e-mail kliknij przycisk SmartArt.

Grupa Ilustracje na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010.

Przykład grupy Ilustracje na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010.
 1. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, kliknij układ schematu organizacyjnego (na przykład Schemat organizacyjny), a następnie kliknij przycisk OK.
 2. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij blok w grafice SmartArt, a następnie wpisz odpowiedni tekst.

 Uwaga   Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich potrzebnych bloków.

 • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.
 • Skopiuj tekst z innej lokalizacji lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej tekst.

 Uwaga   Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij formant.

Formant okienka tekstu

Początek strony Początek strony

Tworzenie schematu organizacyjnego z obrazami

 1. W dokumencie, prezentacji, arkuszu kalkulacyjnym lub wiadomości e-mail na karcie Wstawianie w grupie Ilustracje kliknij przycisk SmartArt.

Grupa Ilustracje na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010.

Przykład grupy Ilustracje na karcie Wstawianie w programie PowerPoint 2010.
 1. W galerii Wybieranie grafiki SmartArt kliknij pozycję Hierarchia, a następnie kliknij dwukrotnie pozycję Schemat organizacyjny z obrazami.

Schemat organizacyjny z obrazami

 1. Aby dodać obraz, kliknij ikonę obrazu w bloku, w którym chcesz dodać obraz, zlokalizuj folder zawierający odpowiedni obraz, kliknij plik obrazu, a następnie kliknij polecenie Wstaw.

Ikona symbolu zastępczego obrazu

Ikona obrazu
 1. Aby wprowadzić tekst, wykonaj jedną z poniższych czynności:
  • Kliknij wewnątrz bloku w grafice SmartArt, a następnie wpisz tekst.

 Uwaga   Aby uzyskać najlepsze wyniki, użyj tej opcji po dodaniu wszystkich potrzebnych bloków.

 • Kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wpisz tekst.
 • Skopiuj tekst z innej lokalizacji lub programu, kliknij pozycję [Tekst] w okienku tekstu, a następnie wklej tekst.

 Uwaga   Jeśli okienko tekstu jest niewidoczne, kliknij formant.

Formant okienka tekstu

Początek strony Początek strony

Dodawanie lub usuwanie bloków w schemacie organizacyjnym

Dodawanie bloku

 1. Kliknij grafikę SmartArt, do której chcesz dodać blok.
 2. Kliknij istniejący blok zlokalizowany najbliżej miejsca, w którym chcesz dodać nowy blok.
 3. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij strzałkę pod przyciskiem Dodaj kształt, a następnie wykonaj jedną z poniższych czynności:

Grupa Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.

 Uwaga   Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

 • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale po nim, kliknij polecenie Dodaj kształt po.
 • Aby wstawić blok na tym samym poziomie co zaznaczony blok, ale przed nim, kliknij polecenie Dodaj kształt przed.
 • Aby wstawić blok o jeden poziom wyżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt powyżej.

Nowy blok zajmie pozycję zaznaczonego, a zaznaczony blok oraz wszystkie bloki znajdujące się bezpośrednio poniżej niego zostaną obniżone o jeden poziom.

 • Aby wstawić blok o jeden poziom niżej od zaznaczonego bloku, kliknij polecenie Dodaj kształt poniżej.
 • Aby dodać blok asystenta, kliknij polecenie Dodaj asystenta.

Blok asystenta zostanie dodany nad innymi blokami na tym samym poziomie w grafice SmartArt, ale będzie wyświetlany w okienku tekstu za innymi blokami na tym samym poziomie.

Polecenie Dodaj asystenta jest dostępne tylko w przypadku układów schematów organizacyjnych. Nie jest ono dostępne w przypadku układów hierarchii, takich jak Hierarchia.

Usuwanie bloku

Aby usunąć blok, kliknij obramowanie bloku, który chcesz usunąć, a następnie naciśnij klawisz DELETE.

 Uwagi 

 • Jeśli trzeba dodać blok do grafiki przedstawiającej zależności, można poeksperymentować z umieszczeniem kształtu przed zaznaczonym kształtem lub po nim, aby uzyskać odpowiednie położenie nowego kształtu.
 • Aby dodać kształt z okienka tekstu:
  1. Na poziomie kształtu umieść kursor na końcu tekstu w miejscu, w którym ma zostać dodany nowy kształt.
  2. Naciśnij klawisz ENTER, a następnie wpisz odpowiedni tekst w nowym kształcie.
  3. Aby dodać blok asystenta, naciśnij klawisz ENTER, gdy blok asystenta jest zaznaczony w okienku tekstu.
 • Wprawdzie nie można automatycznie połączyć dwóch bloków najwyższego poziomu za pomocą linii w układach schematów organizacyjnych, takich jak Schemat organizacyjny, ale można uzyskać imitację takiego połączenia przez dodanie bloku do najwyższego poziomu grafiki SmartArt, a następnie narysowanie linii łączącej bloki.
 • Aby przenieść blok, kliknij go, a następnie przeciągnij do nowej lokalizacji. Aby przenieść blok lub „posunąć” go o bardzo małą odległość, naciskaj klawisze strzałek na klawiaturze, przytrzymując naciśnięty klawisz CTRL.

Początek strony Początek strony

Zmienianie linii ciągłej na kropkowaną

Aby pokazać relację służbową w postaci linii kropkowanej między dwoma blokami, należy zmienić styl linii między tymi blokami.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której linię chcesz zmienić.
 2. Kliknij prawym przyciskiem myszy linię, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.
 3. Kliknij pozycję Styl linii, a następnie wybierz odpowiednią opcję w polu Typ kreskowania.

Początek strony Początek strony

Zmienianie układu wysunięcia schematu organizacyjnego

Układ wysunięcia wpływa na układ wszystkich bloków pod zaznaczonym blokiem.

 1. Kliknij blok w schemacie organizacyjnym, do którego chcesz zastosować układ wysunięcia.
 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Tworzenie grafiki kliknij przycisk Układ, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

Przycisk Układ w grupie Tworzenie grafiki na karcie Projektowanie w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt.

 Uwaga   Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

 • Aby wyśrodkować wszystkie bloki pod zaznaczonym blokiem, kliknij polecenie Standardowy.

Schemat organizacyjny ze standardowym układem wysunięcia

 • Aby wyśrodkować zaznaczony blok nad blokami znajdującymi się pod nim i rozmieścić bloki pod nim poziomo z dwoma blokami w każdym wierszu, kliknij polecenie Oba.

Schemat organizacyjny z układem obu wysunięć

 • Aby umieścić zaznaczony blok z prawej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do lewej w pionie, kliknij polecenie Lewe wysunięcie.

Schemat organizacyjny z układem lewego wysunięcia

 • Aby umieścić zaznaczony blok z lewej strony bloków znajdujących się pod nim i wyrównać bloki pod nim do prawej w pionie, kliknij polecenie Prawe wysunięcie.

Schemat organizacyjny z układem prawego wysunięcia

Początek strony Początek strony

Zmienianie kolorów schematu organizacyjnego

Do bloków grafiki SmartArt można stosować kombinacje kolorów pochodzących z kolorów motywu (kolory motywu: Zestaw kolorów używanych w pliku. Kolory motywu, czcionki motywu i efekty motywu tworzą motyw.).

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której kolor chcesz zmienić.
 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij przycisk Zmień kolory.

Grupa Style grafiki SmartArt na karcie Projektowane w obszarze Narzędzia grafiki SmartArt

Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

 1. Kliknij odpowiednią kombinację kolorów.

 Porada   Po przesunięciu wskaźnika myszy na miniaturę można zobaczyć, jak kolory wpłyną na grafikę SmartArt.

Początek strony Początek strony

Zmienianie koloru tła bloku schematu organizacyjnego

 1. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie bloku, a następnie kliknij polecenie Formatuj kształt w menu skrótów.
 2. Kliknij okienko Wypełnienie, a następnie kliknij opcję Wypełnienie pełne.
 3. Kliknij przycisk KolorObraz przycisku, a następnie kliknij odpowiedni kolor.
 4. Aby określić poziom przejrzystości koloru tła, przesuń suwak Przezroczystość lub wprowadź liczbę w polu obok suwaka. Wartość procentowa przezroczystości może należeć do przedziału od 0% (całkowita nieprzezroczystość — ustawienie domyślne) do 100% (całkowita przezroczystość).

Początek strony Początek strony

Stosowanie stylu grafiki SmartArt do schematu organizacyjnego

Dotyczy tylko programu PowerPoint

Styl grafiki SmartArt to połączenie różnych efektów, takich jak styl linii, skos czy efekt 3-W, które można stosować do bloków grafiki SmartArt w celu uzyskania unikatowego i profesjonalnego wyglądu.

 1. Kliknij grafikę SmartArt, której styl chcesz zmienić.
 2. W obszarze Narzędzia grafiki SmartArt na karcie Projektowanie w grupie Style grafiki SmartArt kliknij odpowiedni styl.

Aby wyświetlić więcej stylów grafiki SmartArt, kliknij przycisk WięcejObraz przycisku.

Jeśli karta Narzędzia grafiki SmartArt lub Projektowanie nie jest widoczna, upewnij się, że grafika SmartArt jest zaznaczona. Może być konieczne dwukrotne kliknięcie grafiki SmartArt w celu jej zaznaczenia i otwarcia karty Projektowanie.

 Uwagi 

Początek strony Początek strony

Animowanie schematu organizacyjnego

W programie PowerPoint można animować grafikę SmartArt w celu wyróżnienia poszczególnych bloków, gałęzi lub poziomów hierarchii.

 1. Kliknij schemat organizacyjny z grafiką SmartArt, który chcesz animować.
 2. Na karcie Animacje w grupie Animacja zaawansowana kliknij pozycję Dodaj animację i wybierz efekt animacji.

Karta Animacje z wyróżnioną pozycją Dodaj animację w programie PowerPoint 2010

 1. Jeśli animacja schematu organizacyjnego ma być realizowana według poziomów, na przykład tak, aby wszystkie kształty tego samego poziomu pojawiały się jednocześnie, ale przed kształtami niższego poziomu, wykonaj poniższe czynności:
  1. Wybierz schemat organizacyjny.
  2. Na karcie Animacje w grupie Animacja kliknij pozycję Opcje efektu i wybierz pozycję Poziom — kolejno.

 Uwaga    Gdy schemat organizacyjny z zastosowaną animacją jest kopiowany do innego slajdu, animacja również jest kopiowana.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010