Tworzenie kalendarza

  1. W menu Plik kliknij polecenie Nowy.
  2. W okienku zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.) Nowy dokument w obszarze Szablony kliknij opcję Na moim komputerze.
  3. Kliknij kartę Inne dokumenty.
  4. Dwukrotnie kliknij ikonę Kreator kalendarzy.

Jeśli w oknie dialogowym Szablony nie ma tego kreatora (kreator: Funkcja, która zadaje pytania, a następnie tworzy element, na przykład formularz lub stronę sieci Web, na podstawie odpowiedzi użytkownika.), może zaistnieć konieczność zainstalowania go.

  1. Postępuj zgodnie z poleceniami kreatora.

 Uwaga   Aby uzyskać więcej szablonów i kreatorów, należy odwiedzić witrynę Microsoft Office Online w sieci Web.

 
 
Dotyczy:
Word 2003