Tworzenie i drukowanie pojedynczej koperty

 1. W menu Narzędzia wskaż polecenie Listy i dokumenty wysyłkowe, a następnie kliknij polecenie Koperty i etykiety.
 2. Kliknij kartę Koperty.
 3. W polu Adres odbiorcy wpisz adres wysyłkowy lub dokonaj jego edycji.
 4. W polu Adres zwrotny możesz zatwierdzić domyślny adres zwrotny lub wykonać jedną z następujących czynności:
  • Wprowadź lub dokonaj edycji adresu zwrotnego.
  • Pomiń adres zwrotny przez wybranie pola wyboru Pomiń.
 5. Jeśli masz dostęp do elektronicznej opłaty pocztowej, na przykład w przypadku zakupienia tej usługi w sieci World Wide Web (sieć World Wide Web (WWW): Multimedialna gałąź Internetu, w której oprócz tekstu prezentowana jest grafika, dźwięk i wideo. W sieci Web użytkownicy mogą łatwo przeskakiwać między elementami, stronami i witrynami, używając hiperłączy.), można dołączyć ją do koperty.

PokażJak?

 1. Zaznacz pole wyboru Dodaj elektroniczną opłatę pocztową.

Jeśli użytkownik nie ma zainstalowanego programu do obsługi elektronicznej opłaty pocztowej, w programie Microsoft Word zostanie wyświetlony monit o jego zainstalowanie i propozycja połączenia z witryną pakietu Microsoft Office Online w sieci Web. W witrynie można uzyskać więcej informacji oraz skorzystać z łączy do innych witryn oferujących elektroniczną opłatę pocztową.

 1. Aby skonfigurować opcje programów elektronicznej opłaty pocztowej zainstalowanych na komputerze, kliknij przycisk Właściwości elektronicznej opłaty pocztowej.
 1. Aby wybrać rozmiar koperty, sposób podawania papieru oraz inne opcje, kliknij przycisk Opcje, zaznacz odpowiednie opcje, a następnie kliknij przycisk OK.
 2. W oknie dialogowym Koperty i etykiety wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażPorada  

Użytkownik, który ma dostęp do elektronicznej książki adresowej, może kliknąć przycisk Wstaw adres obraz przycisku, aby wstawić adres ze źródła w polu Adres odbiorcy lub Adres zwrotny.

 
 
Dotyczy:
Outlook 2003, Word 2003