Tworzenie broszury składanej

Tworzenie broszury najlepiej jest rozpocząć od nowego, pustego dokumentu, aby mieć lepszą kontrolę nad rozmieszczeniem tekstu, elementów graficznych i innych. Do istniejącego dokumentu można dodać złożenie jak w książce, ale po jego wstawieniu niektóre elementy mogą wymagać ponownego rozmieszczenia. 

  1. Utwórz nowy, pusty dokument.
  2. W menu Plik kliknij polecenie Ustawienia strony, a następnie kliknij kartę Marginesy.
  3. Na liście Kilka stron zaznacz pozycję Karta składana jak książka.

Jeśli dokument nie jest ustawiony w orientacji poziomej, program Microsoft Word ustawi go w poziomie.  

  1. Korzystając z pól Wewnętrzne i Zewnętrzne, wpisz lub zaznacz wartość określającą ilość miejsca, które chcesz przeznaczyć na wewnętrzne i zewnętrzne marginesy (margines: Pusty obszar poza obszarem wydruku na stronie.).

Jeśli wzdłuż zgięcia potrzeba więcej miejsca na spięcie, w polu Margines na oprawę wpisz lub zaznacz wartość określającą ilość potrzebnego miejsca.

  1. Na liście Arkusze w broszurze zaznacz liczbę stron, z których ma się składać pojedyncza broszura.

Jeśli liczba stron dokumentu przekracza liczbę stron określoną dla broszury, dokument zostanie wydrukowany w programie Word jako kilka broszur.

  1. W oknie dialogowym Ustawienia strony zaznacz inne wymagane opcje.
  2. Dodaj do dokumentu tekst, elementy graficzne, nagłówki lub stopki (nagłówek i stopka: Nagłówek, który może składać się z tekstu i grafiki, pojawia się u góry każdej strony. Stopka pojawia się u dołu każdej strony. Nagłówki i stopki często zawierają numery stron, tytuły rozdziałów, daty i nazwiska autorów.) oraz inne elementy tak, jak zwykle to robisz.
 
 
Dotyczy:
Word 2003