Tłumaczenie tekstu

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Aby wyszukiwać wyrazy lub krótkie frazy, można korzystać ze słowników dwujęzycznych. Podstawowe tłumaczenie wyrazów, fraz lub całego dokumentu można otrzymać po skorzystaniu z tłumaczenia automatycznego poprzez sieć Web.

Zabezpieczenia  W usługach tłumaczenia podczas wysyłania tekstu do sieci Web dokument jest przesyłany w nieszyfrowanym formacie HTML.

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Zbadaj.

 Uwaga   W programie Microsoft Office Outlook 2003 polecenie Zbadaj jest dostępne tylko podczas redagowania wiadomości e-mail za pomocą programu Microsoft Office Word 2003 jako domyślnego edytora wiadomości e-mail.

 1. Na liście Wyszukaj wybierz pozycję Tłumaczenie.
 2. Jeśli używasz usług tłumaczenia po raz pierwszy, kliknij przycisk OK, aby zainstalować słowniki dwujęzyczne i włączyć usługę tłumaczenia poprzez okienko zadań Badanie.
 3. Aby zmienić języki używane w tłumaczeniu, w okienku zadań Badanie w obszarze Tłumaczenie wybierz języki, z których i na które chcesz tłumaczyć. Na przykład, aby tłumaczyć z języka angielskiego na francuski, kliknij na liście Z pozycję Angielski (USA), a na liście Na pozycję Francuski (Francja).

 Uwaga   Aby dostosować, które zasoby są używane do tłumaczenia, kliknij przycisk Opcje tłumaczenia, a następnie wybierz żądane opcje wyszukiwania.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 
  • Aby przetłumaczyć określony wyraz, naciśnij klawisz ALT i kliknij wyraz. Wyniki zostaną wyświetlone w obszarze Tłumaczenie w okienku zadań Badanie.
  • Aby przetłumaczyć krótkie zdanie, zaznacz wyrazy, a następnie naciśnij klawisz ALT i kliknij zaznaczenie. Wyniki zostają wyświetlone w okienku zadań Badanie w obszarze Tłumaczenie.
  • Aby przetłumaczyć cały dokument, w okienku zadań Badanie w obszarze Tłumaczenie kliknij przycisk Przetłumacz cały dokument Obraz przycisku. Tłumaczenie dokumentu pojawia się w przeglądarce sieci Web.
  • Aby przetłumaczyć wyraz lub frazę, wpisz wyraz lub frazę w polu Wyszukaj, następnie kliknij przycisk Rozpocznij wyszukiwanie Obraz przycisku.

 Uwagi 

 • Program Microsoft Office OneNote 2003 nie obsługuje użycia przycisku ALT i kliknięcia. Kliknij prawym przyciskiem myszy, a następnie kliknij polecenie Odszukaj w menu skrótów.
 • Aby tłumaczyć tekst, konieczne może być zainstalowanie systemowej obsługi wielu języków.
 • W programie Microsoft Office Outlook 2003 okienko zadań Badanie jest dostępne tylko podczas odczytywania i redagowania wiadomości e-mail.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003