Tajniki numerowania stron w programie Word

Dotyczy programów:
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2000 i 2002


Kolaż obrazów przedstawiających numerowanie stron

Podobnie jak wiele czynności wykonywanych w programie Word, numerowanie stron może być niewiarygodnie proste… do czasu. Utworzenie wielostronicowego dokumentu i dodanie numerów stron po raz pierwszy zajmie tylko chwilę. Wystarczy kliknąć polecenie Numery stron w menu Wstaw i proszę: numery stron zostaną dodane do dokumentu. Ale chwileczkę — co z dodawaniem numerów stron przy użyciu paska narzędzi Nagłówek i stopka? Dlaczego numery stron znikają po włączeniu innego widoku? Dlaczego nie można kliknąć numeru strony, aby dodać przed nim tekst? I tak dalej.

Ponieważ informacji o numerowaniu stron jest bardzo dużo, a nie wszystkie są oczywiste, utworzyliśmy centrum informacyjne, w którym można przejrzeć wiele dostępnych źródeł informacji na temat numerowania stron w programie Word. Użytkownicy, którzy nie znajdą tu poszukiwanych informacji, mogą przesłać pytanie lub prośbę o uzupełnienie materiału. W tym celu wystarczy kliknąć przycisk opinii na końcu tego artykułu.


Czy wiesz, że...?
Informacje szczegółowe
Szkolenie w trybie online
Artykuły w Bazie wiedzy
Tematy Pomocy

Żarówka Czy wiesz, że...?

Czasami wystarczy poznać jeden nowy fakt, aby niektóre znane już informacje nabrały nagle nowego sensu — zupełnie jakby światło zapłonęło w ciemności. Oto kilka faktów dotyczących numerowania stron w programie Word, które mogą wywołać taki efekt.

  • Strony w programie Word są tworzone na bieżąco, w miarę pisania. Inaczej jest na przykład w programie PowerPoint, gdzie w razie potrzeby można wstawić w dowolnym miejscu nowy, pusty slajd. Jednak w programie Word także można dodać nową stronę w określonym miejscu, wstawiając tak zwany podział strony za pomocą polecenia Podział strony w menu Wstaw.
  • Numeracja stron w dokumencie może być inna na różnych komputerach z zainstalowanymi różnymi czcionkami.
  • Numery stron są właściwością sekcji, a nie właściwością dokumentu — dlatego numeracja stron może się zmienić po dodaniu podziału sekcji.
  • Numery stron są widoczne tylko w widoku układu wydruku. Aby wyświetlić numery stron i wszystkie pozostałe teksty znajdujące się w nagłówkach lub stopkach, należy kliknąć polecenie Układ wydruku w menu Widok.

Ikona specjalisty MVP Informacje szczegółowe

Specjaliści Microsoft MVP (Most Valued Professional) są wybierani przez użytkowników oraz przez firmę Microsoft ze względu na ich doświadczenie techniczne oraz aktywne uczestnictwo we wspólnotach online firmy Microsoft na całym świecie. Oto wkład specjalistów zajmujących się programem Word w dziedzinie numerowania stron.

Ten artykuł zawiera wyczerpujące informacje na temat wszystkich rodzajów numerowania w programie Word. Szczególnie warto zapoznać się z sekcją „Numerowanie w działaniu”, w której na przykładzie prostego podręcznika technicznego omówiono kwestie związane z numerowaniem stron, numerowaniem spisów treści i indeksów, rozdziałów i nagłówków, konspektów oraz pól. Artykuł dotyczy programów Word 2003, 2002 i 2000.

W tym artykule autor opisuje najważniejsze jego zdaniem zagadnienia dotyczące numerowania stron w programie Word. Artykuł dotyczy programów Word 2003, 2002 i 2000.

W tym samouczku programu Word autorka opisuje podstawowe kroki prowadzące nowych użytkowników programu Word przez proces numerowania stron. Artykuł dotyczy programów Word 2003 i 2002.

Ikona szkolenia Szkolenie w trybie online

Indywidualne kursy obsługi pakietu Microsoft Office Online obejmują lekcje, sesje ćwiczeń praktycznych oraz przeznaczony do wydrukowania dokument Podręczna karta informacyjna, ułatwiający poznawanie nowych funkcji produktów pakietu Office.

Książki i lupa Artykuły w Bazie wiedzy

W poniższych artykułach znajdują się odpowiedzi na zadawane przez klientów pytania i zgłaszane problemy dotyczące numerowania stron:

Zagadnienie Dotyczy programów Identyfikator artykułu

Duży znak zapytania Tematy Pomocy

Poniższe tematy Pomocy programu Microsoft Office Word 2003 obejmują podstawowe zadania związane z numerowaniem stron zarówno podczas pracy z prostymi dokumentami wielostronicowymi, jak i z bardziej złożonymi dokumentami zawierającymi rozdziały, spisy treści, indeks i tak dalej.

Numery stron

Dodawanie numerów stron

Dodawanie numerów stron do dokumentu za pomocą polecenia Numery stron w menu Wstaw.

Formatowanie numerów stron

Określanie formatowania (na przykład 1, i lub a), zmienianie rodzaju i rozmiaru czcionki numerów stron oraz wstawianie numerów stron typu „Strona X z Y”.

Usuwanie numerów stron

Usuwanie numerów stron z nagłówków i stopek.

Wyświetlanie lub ukrywanie numeru na pierwszej stronie

Pokazywanie lub ukrywanie numerów stron na pierwszej stronie każdej sekcji, jeśli dokument jest podzielony na sekcje.

Określanie sposobu rozpoczynania lub ponownego rozpoczynania numerowania stron

Rozpoczynanie lub ponowne rozpoczynanie numerowania stron w dokumentach zawierających sekcje lub rozdziały.

Dodawanie numerów stron do dokumentu głównego lub dokumentów podrzędnych

Dokument główny pomaga organizować i modyfikować obszerny dokument przez podzielenie go na mniejsze, łatwiejsze w użyciu dokumenty podrzędne. Numery stron należy wstawiać w sposób ciągły i rozpoczynać ponownie numerowanie stron na początku każdego dokumentu podrzędnego.

Ponowne rozpoczynanie numerowania stron w każdym rozdziale

Ponowne rozpoczynanie numerowania w każdym rozdziale dokumentu zawierającego wiele rozdziałów oraz uwzględnianie numeru rozdziału jako części numeru strony — na przykład 1-1, 1-2, 1-3, 2-1, 2-2, 2-3 i tak dalej.

Rozwiązywanie problemów z numerami stron i wierszy

Informacje o tym, dlaczego niekiedy numery stron nie są wyświetlane (chociaż istnieją w dokumencie), dlaczego zamiast numeru strony jest wyświetlane pole {PAGE} i dlaczego nie można zmienić numerów stron.

Nagłówki i stopki

Wstawianie nagłówków i stopek

Dodawanie nagłówków i stopek do dokumentów. Numery stron są dodawane do nagłówków i stopek w dokumencie.

Umieszczanie numerów stron poza nagłówkiem lub stopką

Umieszczanie numerów stron w dowolnych miejscach nagłówków i stopek. Po użyciu polecenia Numery stron z menu Wstaw program Word wstawia numery stron w ramkach, które można umieścić w dowolnym miejscu na stronie.

Odsyłacze

Zmienianie odsyłaczy

Aktualizowanie odsyłaczy z uwzględnieniem nowych numerów stron.

Określanie sposobu wyświetlania liczb i dat w dokumentach pisanych od prawej do lewej strony

Dodawanie numerów stron i praca z nimi w dokumentach, w których za pomocą ustawień języka pakietu Microsoft Office włączono obsługę języka pisanego od prawej do lewej strony.

Rozwiązywanie problemów z indeksami

Sprawdzanie, dlaczego numery stron w indeksie nie odpowiadają numerom stron w dokumencie.

Kody pól

Pola służą do zastępowania danych, które mogą zmieniać się w dokumencie.

Kody pól: pole PageRef

To pole służy do definiowania odsyłaczy w dokumentach.

Kody pól: pole TC (hasło spisu treści)

To pole służy do definiowania tekstu hasła spisu treści i numeru strony, na której się ono znajduje.

Kody pól TA (hasło wykazu źródeł)

To pole służy do definiowania tekstu i numeracji stron hasła wykazu źródeł w dokumencie prawnym.

Kody pól: pole SectionPages

To pole służy do definiowania numeracji stron w dokumentach zawierających sekcje.

 
 
Dotyczy:
Word 2003