Stosowanie formatu przekreślenia

Niniejsza procedura umożliwia zastosowanie formatu przekreślenia do tekstu w dokumencie.

W celu śledzenia zmian wprowadzanych w dokumencie należy użyć funkcji Śledzenie zmian. Aby uzyskać więcej informacji o śledzeniu zmian, zobacz Śledzenie zmian podczas edytowania.

Stosowanie formatu przekreślenia linią pojedynczą

  1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe grupy Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

Przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka

  1. Zaznacz pole wyboru Przekreślenie.

Stosowanie formatu przekreślenia linią podwójną

  1. Zaznacz tekst, który chcesz zmienić.
  2. Na karcie Narzędzia główne kliknij przycisk Uruchom okno dialogowe grupy Czcionka, a następnie kliknij kartę Czcionka.

Przycisk Uruchom okno dialogowe Czcionka

  1. Zaznacz pole wyboru Podwójne przekreślenie.
 
 
Dotyczy:
Word 2007