Statystyka wyrazów — informacje

Część treści tego tematu może nie mieć zastosowania w przypadku niektórych języków.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, ile wyrazów jest w dokumencie, program Microsoft Word może je policzyć. Program Word może także określić liczbę stron, akapitów i wierszy w dokumencie, a także liczbę znaków ze spacjami lub bez.

Korzystanie z paska narzędzi Statystyka wyrazów

W przypadku dodawania lub usuwania zawartości nie trzeba klikać polecenia Statystyka wyrazów w menu Narzędzia za każdym razem, kiedy wyrazy mają być policzone ponownie. Wystarczy wyświetlić pasek narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Statystyka wyrazów, a następnie kliknąć przycisk Przelicz ponownie, aby w dowolnym momencie zaktualizować statystykę.

Pasek narzędzi Statystyka wyrazów

Można również sprawdzić statystykę w kilku zaznaczonych sekcjach tekstu jednocześnie i sekcje te nie muszą ze sobą sąsiadować.

Liczenie przypisów dolnych i końcowych

W statystyce wyrazów można uwzględnić przypisy dolne i końcowe. Jeśli użytkownik chce znać statystykę tylko części dokumentu, a nie całości, program Word może policzyć przypisy dolne lub końcowe odnoszące się do zaznaczonego tekstu.

 
 
Dotyczy:
Word 2003