Śledzenie zmian podczas edytowania

Podczas pracy nad dokumentem można z łatwością wprowadzać i wyświetlać prześledzone zmiany i komentarze. Do wyświetlania usunięć, komentarzy, zmian formatowania i przeniesionej zawartości w programie Microsoft Office Word 2007 są używane domyślnie dymki. Jeśli wszystkie wprowadzane modyfikacje mają być wyświetlane w tekście, można zmienić ustawienia w taki sposób, aby prześledzone zmiany i komentarze były wyświetlane w odpowiedni sposób.


Śledzenie zmian za pomocą dymków

Objaśnienie 1 Dymki zawierają informacje o zmianach formatowania, komentarzach i usunięciach.

 Uwaga   Aby zapobiec niezamierzonemu rozpowszechnianiu dokumentów zawierających prześledzone zmiany i komentarze, te elementy są domyślnie wyświetlane w programie Word. Opcja Znaczniki pokazane w wersji końcowej jest opcją domyślną w polu Wyświetl do recenzji.

W tym artykule


Śledzenie zmian podczas edytowania

  1. Otwórz dokument, który chcesz zrecenzować.
  2. Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

Aby do paska stanu dodać wskaźnik śledzenia zmian, kliknij prawym przyciskiem myszy pasek stanu, a następnie kliknij polecenie Śledzenie zmian. Kliknij wskaźnik Śledzenie zmian na pasku stanu, aby włączyć lub wyłączyć śledzenie zmian.

  1. Wprowadź wymagane zmiany, wstawiając, usuwając, przenosząc lub formatując tekst i grafikę. Możesz również dodać komentarze.

 Uwaga   Gdy dokument zostanie zapisany ze śledzonymi zmianami jako strona sieci Web (plik htm lub html) śledzone zmiany będą widoczne na stronie sieci Web.

Początek strony Początek strony

Wyłączanie śledzenia zmian

  • Na karcie Recenzja w grupie Śledzenie kliknij przycisk Śledź zmiany.

Obraz Wstążki programu Word

Po dostosowaniu paska stanu przez umieszczenie na nim wskaźnika śledzenia zmian kliknięcie przycisku Śledź zmiany w grupie Śledzenie także spowoduje wyłączenie wskaźnika na pasku stanu.

Wskaźnik śledzenia zmian

 Uwaga   Wyłączenie śledzenia zmian nie powoduje usunięcia śledzonych zmian z dokumentu. Aby się upewnić, że dokument nie zawiera śledzonych zmian, należy sprawdzić, czy wszystkie śledzone zmiany są wyświetlane, a następnie w przypadku każdej z nich użyć polecenia Zaakceptuj lub Odrzuć.

Początek strony Początek strony

Zmienianie sposobu wyświetlania adiustacji

Wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Aby zmienić kolor i inne opcje formatowania używane w programie Word do oznaczania zmian w tekście i grafice, kliknij strzałkę obok przycisku Śledź zmiany, a następnie kliknij polecenie Opcje śledzenia zmian.

 Uwaga   Nie ma możliwości przypisania określonych kolorów do zmian wprowadzonych przez różnych recenzentów, ale wszystkie zmiany wprowadzone przez każdego z recenzentów są wyświetlane w dokumencie przy użyciu innego koloru, dzięki czemu jest możliwe śledzenie wielu recenzentów.

  • Wszystkie wprowadzone zmiany, w tym usunięcia, mogą być wyświetlane w tekście dokumentu zamiast w dymkach na marginesie. Aby wyświetlić zmiany w tekście, w grupie Śledzenie kliknij przycisk Dymki, a następnie kliknij polecenie Pokaż wszystkie poprawki w wierszach.

Po kliknięciu polecenia Pokaż wszystkie poprawki w wierszach wszystkie poprawki i komentarze w dokumencie zostaną wyświetlone w tekście.

  • Aby wyróżnić obszar marginesów, w którym są wyświetlane dymki, kliknij opcję Wyróżnienie obszaru adiustacji w obszarze Pokaż adiustację.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007