Rozwiązywanie problemów z otwieraniem plików

PokażNie mogę otworzyć pliku.

PokażByć może plik jest uszkodzony

Plik, który próbujesz otworzyć, może być uszkodzony. Program pakietu Microsoft Office może pozwolić na próbę odzyskania tekstu z uszkodzonego pliku lub, jeśli odzyskiwanie nie działa, możesz usunąć uszkodzony plik i otworzyć kopię zapasową.

PokażJak?

 1. Jeśli dany program pakietu Microsoft Office nie odpowiada, odzyskaj ten program.

PokażJak?

 1. W menu Start systemu Microsoft Windows wskaż polecenie Programy, wskaż polecenie Narzędzia Microsoft Office, a następnie kliknij polecenie Odzyskiwanie aplikacji pakietu Microsoft Office.
 2. Na liście Aplikacje kliknij program lub dokument, który nie odpowiada.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby spróbować odzyskać pliki, na których odbywała się praca, kliknij przycisk Odzyskaj aplikację lub Ponownie uruchom aplikację.
  • Jeżeli chcesz tylko zamknąć program i utracić niedawne zmiany w plikach, kliknij przycisk Zakończ aplikację.
 4. Błąd, który spowodował problem, możesz zgłosić firmie Microsoft. Może to pomóc w usprawnieniu przyszłych wersji programu. Kliknij przycisk Wyślij raport o błędach lub Nie wysyłaj.

 Uwaga   Jeśli nie ma aktywnego połączenia z Internetem, możesz kliknąć opcję Wyślij raport o błędach później, co spowoduje wyświetlenie monitu o wysłanie raportu po nawiązaniu połączenia.

 1. Otwórz program pakietu Office.
 2. Przejrzyj listę plików w okienku zadań (okienko zadań: Okienko w programie pakietu Office, które zawiera często używane polecenia. Jego lokalizacja i mały rozmiar pozwalają używać tych poleceń bez przerywania pracy z plikami.) Odzyskiwanie dokumentów i zdecyduj, które z nich zachować.

PokażJak?

 • Jeśli w tytule pliku występuje wskaźnik [Odzyskany], zazwyczaj lepiej jest zapisać ten plik niż plik ze wskaźnikiem [Oryginalny] w tytule.
 • Aby sprawdzić, jakich napraw dokonano w pliku, wskaż plik w okienku zadań Odzyskiwanie dokumentów, kliknij strzałkę obok nazwy pliku, a następnie kliknij polecenie Pokaż naprawy.
 • Jeśli chcesz przejrzeć odzyskane wersje, otwórz wszystkie wersje i zapisz najlepszą z nich.
 1. W przypadku każdego pliku, który chcesz zachować, wskaż plik w okienku zadań Odzyskiwanie dokumentów, kliknij strzałkę obok nazwy pliku, a następnie wykonaj jedną z następujących czynności:
 • Aby pracować z plikiem, kliknij polecenie Otwórz.
 • Aby zapisać plik, kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie wprowadź nazwę pliku. Domyślnie plik jest zapisywany w tym samym folderze, co plik oryginalny. W przypadku użycia nazwy oryginalnego pliku oryginał zostaje zastąpiony. Gdy wyświetlony zostanie komunikat z pytaniem, czy chcesz zamienić istniejący plik (wraz ze zmianami dokonanymi do chwili ostatniego zapisania tego pliku), kliknij przycisk Tak.
 1. Po otwarciu lub zapisaniu wszystkich plików, które chcesz zachować, kliknij przycisk Zamknij w okienku zadań Odzyskiwanie dokumentów.

PokażByć może nazwa pliku jest zbyt długa

Długość nazwy pliku lub ścieżki nie może przekraczać 223 znaków. Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Skróć nazwę pliku.
 • Przenieś plik do innego folderu, który jest wyżej w hierarchii folderów.

Spróbuj ponownie otworzyć plik.

PokażDysk, na którym znajduje się plik, może być zapełniony

Spróbuj przenieść część plików na inny dysk, aby zwolnić trochę miejsca.

PokażSzukany plik nie jest wyświetlany w oknie dialogowym Otwórz.

PokażSprawdź typ pliku

Upewnij się, czy w polu Pliki typu wybrany jest właściwy typ pliku.

PokażPrzeprowadź wyszukiwanie

W oknie dialogowym Otwórz kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj. Zaznacz żądane opcje, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

PokażSprawdź połączenie sieciowe

Jeśli szukasz pliku w sieci, a dysk sieciowy nie pojawia się w obszarze Szukaj w okna dialogowego Otwórz, wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij menu Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Mapuj dysk sieciowy.
 2. W polu Dysk kliknij literę dysku, której chcesz użyć do połączenia się z siecią.
 3. W polu Folder wprowadź ścieżkę do pliku w sieci - wpisz np. \\serwer\udział.

PokażPorada

PokażPrzeszukaj folder Moje miejsca sieciowe

Jeśli szukasz plików na serwerze sieci Web (serwer sieci Web: Komputer obsługujący strony sieci Web i odpowiadający na żądania przeglądarek. Nazywany też serwerem HTTP, serwer sieci Web przechowuje pliki o adresach URL zaczynających się od http://.):

Ścieżkę do folderu możesz również wpisać w polu Nazwa pliku w oknie dialogowym Otwórz — wpisz na przykład http://mójserwer/publiczne.

PokażNie mogę otworzyć pliku chronionego hasłem

W hasłach (hasło: Sekwencja znaków potrzebna do uzyskania dostępu do systemów komputerowych, plików lub usług internetowych. Silne hasła łączą w sobie wielkie i małe litery, cyfry i symbole.) rozróżniane są małe i wielkie litery. Sprawdź, czy nie jest wciśnięty klawisz CAPS LOCK lub wpisz hasło ponownie uważając, aby się nie pomylić.

PokażMój plik został otwarty w osobnym oknie

Plik tworzony lub otwierany w programie pakietu Microsoft Office będzie otwarty w oddzielnym oknie. Można szybko przełączyć się z jednego pliku do innego, klikając przycisk pliku na pasku zadań lub naciskając klawisze ALT+TAB.

PokażSkrót do pliku nie działa

PokażByć może zmieniono nazwę pliku lub usunięto plik

Skrót nie będzie działał, jeżeli zmieniono nazwę lub rozszerzenie pliku docelowego. Należy użyć funkcji wyszukiwania pakietu Microsoft Office, aby znaleźć pliki o podobnych nazwach lub utworzone albo zmodyfikowane tego samego dnia, co plik, który trzeba otworzyć.

PokażPrzeprowadź wyszukiwanie

W oknie dialogowym Otwórz kliknij przycisk Narzędzia, a następnie kliknij polecenie Wyszukaj. Zaznacz żądane opcje, a następnie kliknij przycisk Wyszukaj.

PokażPlik może być chwilowo niedostępny

 • Jeżeli plik znajduje się na serwerze sieciowym, dowiedz się od administratora sieci, czy dysk serwera jest dostępny.
 • Jeżeli plik znajduje się na nośniku wymiennym, np. na dyskietce, upewnij się, że nośnik z docelowym plikiem jest poprawnie włożony do stacji lub urządzenia.
 
 
Dotyczy:
Access 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Word 2003