Rozwiązywanie problemów z formatowaniem tekstu

PokażPolecenia i przyciski służące do stosowania formatowania i stylów są niedostępne.

Być może włączono ochronę dokumentu przed formatowaniem. Gdy formatowanie jest ograniczone przez tę funkcję, tekst można formatować, stosując tylko określony wybór stylów. Aby zobaczyć dostępne style, na pasku narzędzi Formatowanie należy kliknąć przycisk Style i formatowanie Obraz przycisku.

 Uwaga   Jeśli znane jest hasło usuwające ochronę dokumentu, należy kliknąć polecenie Nie chroń dokumentu w menu Narzędzia, a następnie w polu Hasło wpisać hasło.

PokażTekst ukryty nie jest nigdy ukrywany.

Jeśli kliknięcie przycisku Pokaż/Ukryj Znacznik akapitu Obraz przycisku na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Standardowy nie powoduje ukrycia tekstu sformatowanego jako ukryty, program Microsoft Word został ustawiony, tak aby wyświetlać tekst ukryty. Spróbuj wykonać następującą czynność:

  • W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Widok i wyczyść pole wyboru Tekst ukryty.

PokażNie mogę podkreślić pustego wiersza lub spacji.

Chociaż nie można podkreślić pustego wiersza lub spacji za pomocą przycisku Podkreślenie Obraz przycisku na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Formatowanie, istnieje kilka innych metod dających pożądany efekt:

PokażPodkreślenie dla tekstu zwykłego i dla indeksu dolnego wygląda inaczej.

Jeśli w tekście z atrybutem podkreślenia wprowadzony zostanie indeks dolny, podkreślenie dla obu rodzajów tekstu może znajdować się na różnych poziomach.

Wyjściem z sytuacji jest narysowanie linii pod tekstem zamiast stosowania podkreślenia. W tym celu należy kliknąć przycisk Linia obraz przycisku na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Rysowanie . Aby linia była dokładnie pozioma, należy przy jej kreśleniu trzymać wciśnięty klawisz SHIFT.

PokażPo zapisaniu dokumentu jako strony sieci Web zniknął efekt animacji tekstu.

Efekt animacji tekstu utworzony w programie Microsoft Word nie pojawi się, jeśli dokument został zapisany jako strona sieci Web, a następnie otwarty w przeglądarce sieci Web (przeglądarka sieci Web: Oprogramowanie, które służy do interpretowania plików HTML, formatowania ich jako stron sieci Web i wyświetlania. Przeglądarka sieci Web, na przykład Windows Internet Explorer, umożliwia podążanie za hiperłączami, przesyłanie plików oraz odtwarzanie plików dźwiękowych i wideo osadzonych na stronach sieci Web.). W dalszym ciągu można jednak wyświetlać animację czcionek na stronie sieci Web. Dokument należy zapisać w formacie dokumentu programu Word, a następnie utworzyć hiperłącze ze strony sieci Web do dokumentu.

PokażZmiana formatu czcionki miała wpływ na cały akapit i akapity następne.

W programie Microsoft Word zaznaczenie całego tekstu akapitu z wyjątkiem znaku końca akapitu i zastosowanie nowego formatu czcionki w zaznaczonym tekście powoduje nałożenie nowego formatu również na znak końca akapitu. W takim przypadku, po rozpoczęciu nowego akapitu naciśnięciem klawisza ENTER, nowy format czcionki zostanie przeniesiony także na tekst w następnych akapitach. Dzieje się tak dlatego, że formatowanie akapitu określane jest przez poprzedzający go znak końca akapitu.

Aby sformatować cały tekst akapitu bez wpływania na znak końca akapitu i akapity następne, należy najpierw zaznaczyć tekst do sformatowania i zastosować format czcionki. Następnie trzeba zaznaczyć znak końca akapitu i nacisnąć kombinację klawiszy CTRL+SPACJA. Powoduje to usunięcie formatowania czcionki ze znaku końca akapitu, dzięki czemu po rozpoczęciu nowego akapitu format czcionki nie zostanie do niego przeniesiony.

PokażPorada

  • Jeśli w dokumencie znaki końca akapitu nie są widoczne, oznacza to, że są ukryte. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Widok. Na karcie tej należy zaznaczyć pola wyboru Znaczniki akapitu oraz Tekst ukryty.

PokażZastosowana czcionka nie jest wyświetlana w dokumencie

Czcionka może nie być dostępna na komputerze lub na drukarce. Można zmienić czcionkę, która w programie Microsoft Word jest wyświetlana zamiast czcionki niedostępnej.

  1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zgodność.
  2. Kliknij przycisk Podstawianie czcionek.
  3. W obszarze Podstawianie czcionek kliknij nazwę brakującej czcionki w pola Czcionka brakująca w dokumencie.
  4. W polu Czcionka podstawiana kliknij inną czcionkę.
 
 
Dotyczy:
Word 2003