Przypisy dolne i końcowe — informacje

Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy oraz odwołań dotyczących tekstu w dokumencie. Przypisy dolne można wykorzystać do umieszczania szczegółowych komentarzy, a przypisy końcowe do określenia cytowanych źródeł.

Przypisy dolne i końcowe w dokumencie

Objaśnienie 1 Znaczniki odwołań przypisów dolnych i końcowych.

Objaśnienie 2 Linia separatora.

Objaśnienie 3 Tekst przypisu dolnego.

Objaśnienie 4 Tekst przypisu końcowego.

Przypis dolny lub końcowy składa się z dwóch powiązanych ze sobą części: znacznika odwołania przypisu (znak odwołania do przypisu: Cyfra, znak lub kombinacja znaków, która wskazuje, że dodatkowe informacje zawiera przypis dolny lub końcowy.) oraz odpowiadającego mu tekstu przypisu.

Tekst przypisu może mieć dowolną długość i może być dowolnie formatowany. Użytkownik może dostosowywać wygląd separatorów przypisów, czyli linie oddzielające tekst dokumentu od tekstu przypisu.

PokażNumerowanie automatyczne

Program Microsoft Word automatycznie numeruje przypisy dolne i końcowe bez względu na to, czy używany jest jeden schemat numerowania w całym dokumencie, czy też w każdej sekcji (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.) dokumentu stosowany jest inny schemat. Po wstawieniu pierwszego przypisu dolnego lub końcowego do dokumentu lub sekcji kolejne przypisy dolne i końcowe są numerowane automatycznie przy użyciu odpowiedniego formatu.

PokażWyświetlanie i drukowanie przypisów dolnych i końcowych

Jeśli drukowany dokument jest wyświetlany na ekranie, przypisy można wyświetlić, umieszczając wskaźnik na znaczniku odwołania w dokumencie. Tekst przypisu zostanie wyświetlony nad znacznikiem. Podczas drukowania dokumentu przypisy dolne są wyświetlane w miejscu określonym przez użytkownika: na końcu każdej strony lub bezpośrednio pod tekstem. W dokumencie drukowanym przypisy końcowe także pojawiają się w miejscu określonym przez użytkownika: na końcu dokumentu lub na końcu każdej sekcji (sekcja: Fragment dokumentu, w którym użytkownik ustawia pewne opcje formatowania strony. Użytkownik tworzy nową sekcję, gdy chce zmienić takie właściwości, jak numerowanie wierszy, liczbę kolumn lub nagłówki i stopki.).

PokażPrzypisy dolne i końcowe na stronie sieci Web

Przypisy dolne i końcowe są przez program Microsoft Word automatycznie zamieniane na hiperłącza (hiperłącze: Kolorowy i podkreślony tekst lub grafika, którą należy kliknąć, aby przejść do pliku, lokalizacji w pliku, strony w sieci World Wide Web lub strony w sieci intranet. Hiperłącza mogą również prowadzić do grup dyskusyjnych oraz witryn Gopher, Telnet i FTP.) i przenoszone na koniec strony sieci Web. Jeśli dokument zawiera oba rodzaje przypisów, przypisy końcowe umieszczane są bezpośrednio pod dolnymi. Krótka linia pozioma pełni rolę separatora tekstu głównego od tekstu przypisów. W przeglądarce niestandardowe separatory przypisów mają postać krótkich, poziomych linii.

Informacje o sposobie korzystania    Łącza do informacji dodatkowych na temat dodawania przypisów dolnych i końcowych znajdują się w części Zobacz też, która jest wyświetlana, gdy komputer jest podłączony do Internetu.

 
 
Dotyczy:
Word 2003