Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

W tym artykule


Omówienie przenoszenia obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

Obrazy (obraz: Plik (taki jak metaplik), który można rozgrupować i operować nim jako dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapy bitowe).), kształty lub inne obiekty (obiekt: Tabela, wykres, grafika, równanie lub inna forma informacji. Obiekty utworzone w jednej aplikacji, na przykład arkusze kalkulacyjne, a także połączone z inną aplikacją lub w niej osadzone nazywane są obiektami OLE.) dodawane do dokumentów pakietu Microsoft Office 2007 są automatycznie umieszczane na osobnych warstwach. Kolejność spiętrzania obiektów widać, gdy obiekty częściowo pokrywają się — obiekt znajdujący się wyżej zakrywa część obiektów poniżej.

Obiekty ułożone stosowo

Kształty ułożone stosowo, pokrywające się

W ramach stosu można przenosić pojedyncze obrazy, kształty lub inne obiekty i grupy (grupa: Kolekcja obiektów, która zachowuje się jak jeden obiekt przy przenoszeniu, zmianie rozmiaru i obracaniu ich. Grupa może składać się z wielu zestawów grup.) obiektów. Można na przykład przenosić obiekty w stosie o jedną warstwę w górę lub w dół albo od razu na wierzch lub pod spód. Rysując obiekty tak, aby zachodziły na siebie, można uzyskiwać różne efekty.

Początek strony Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt

 1. Kliknij obraz (obraz: Plik (taki jak metaplik), który można rozgrupować i operować nim jako dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapy bitowe).), kształt, pole tekstowe (pole tekstowe: Kontener dla tekstu i grafiki, który można przenosić i którego rozmiar można zmieniać. Pola tekstowe umożliwiają umieszczenie na stronie kilku osobnych bloków tekstu albo określenie dla pewnego fragmentu tekstu inną orientację niż dla pozostałego tekstu w dokumencie.) lub obiekt WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.), który chcesz przenieść.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

 Uwagi 

Początek strony Początek strony

Przenoszenie obrazu, kształtu, pola tekstowego lub obiektu WordArt do przodu lub do tyłu

Jeśli obrazy (obraz: Plik (taki jak metaplik), który można rozgrupować i operować nim jako dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapy bitowe).), kształty albo inne obiekty (obiekt: Tabela, wykres, grafika, równanie lub inna forma informacji. Obiekty utworzone w jednej aplikacji, na przykład arkusze kalkulacyjne, a także połączone z inną aplikacją lub w niej osadzone nazywane są obiektami OLE.)zgrupowane (grupa: Kolekcja obiektów, która zachowuje się jak jeden obiekt przy przenoszeniu, zmianie rozmiaru i obracaniu ich. Grupa może składać się z wielu zestawów grup.) lub ułożone w stos (jeden na drugim), można przenosić obiekty lub grupy obiektów w górę lub w dół w ramach stosu o jedną warstwę albo od razu na wierzch lub na spód stosu.

 1. Kliknij obraz, kształt, pole tekstowe (pole tekstowe: Kontener dla tekstu i grafiki, który można przenosić i którego rozmiar można zmieniać. Pola tekstowe umożliwiają umieszczenie na stronie kilku osobnych bloków tekstu albo określenie dla pewnego fragmentu tekstu inną orientację niż dla pozostałego tekstu w dokumencie.) lub obiekt WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.), który chcesz przenieść w górę lub w dół w stosie.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przenieść obraz, w obszarze Narzędzia obrazów kliknij kartę Formatowanie.

Narzędzia obrazów, karta Formatowanie

 • Aby przenieść kształt, pole tekstowe lub obiekt WordArt, w obszarze Narzędzia do rysowania (albo w obszarze Narzędzia pól tekstowych, jeśli przenosisz pole tekstowe w programie Microsoft Office Word 2007) kliknij kartę Formatowanie.

Narzędzia do rysowania, karta Formatowanie

 1. W grupie Rozmieszczanie wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby przesunąć obiekt o jedną warstwę do przodu, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń do przodu.
  • Aby przesunąć obiekt na wierzch, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na wierzch, a następnie kliknij polecenie Przesuń na wierzch.
  • Aby przesunąć obiekt o jedną warstwę do tyłu, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń do tyłu.
  • Aby przenieść obiekt pod spód, kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń na spód.

 Porada   W programie Office Word 2007 można też przenieść obiekt przed lub za tekst. Po kliknięciu strzałki obok przycisku Przesuń na wierzch kliknij polecenie Przesuń przed tekst. Natomiast w celu przeniesienia obiektu za tekst kliknij strzałkę obok przycisku Przesuń na spód, a następnie kliknij polecenie Przesuń za tekst.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007