Poszukiwanie pracy z użyciem szablonów programu Word

Dotyczy
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 2002


Mężczyzna i kobieta podający sobie ręce

Poszukiwanie pracy może stanowić prawdziwe wyzwanie, jednak czasami wystarczy tylko niewielki bodziec, aby od razu uzyskać wielką przewagę nad innymi. Takim potrzebnym bodźcem może być sekcja Szablony dostępna w witrynie sieci Web Microsoft Office Online, oferująca setki wstępnie sformatowanych szablonów i przykładowych dokumentów, które można pobrać i użyć w pakiecie Microsoft Office 2003 i Microsoft Office XP.

Zastosowanie szablonów przeznaczonych do poszukiwania pracy — wliczając w to życiorysy, listy motywacyjne i listy z akceptacją oferty — pozwoli uniknąć przytłaczającego uczucia, które towarzyszy rozpoczynaniu od pustej kartki. Szablony stanowią punkt wyjścia; można je modyfikować i dopasować do własnego doświadczenia zawodowego. Formatowanie i układ dokumentu zostały przygotowane już wcześniej, więc można skupić się na jak najlepszym dobraniu słów i treści dokumentu.

Korzystanie z szablonów z witryny Szablony pakietu Office

  1. Kliknij łącze na liście lub znajdź odpowiedni szablon w witrynie Szablony pakietu Office.
  2. Po znalezieniu odpowiedniego szablonu kliknij przycisk Pobierz teraz, aby pobrać ten szablon. W programie Word zostanie otwarty nowy dokument na podstawie wybranego szablonu.
  3. Aby zapisać dokument na komputerze, kliknij polecenie Zapisz jako w menu Plik.
  4. Można teraz edytować dokument i dostosowywać go do własnych potrzeb.

Życiorysy dostosowane do każdego stylu, doświadczenia zawodowego i sytuacji

Setki szablonów z życiorysami umożliwiają znalezienie odpowiedniego życiorysu pod kątem stylu, doświadczenia zawodowego lub specyficznej sytuacji, która doprowadziła do konieczności szukania nowej pracy.

Dostępne są życiorysy dostosowane do specyficznych sytuacji — na przykład ukończenie szkoły średniej i uzyskanie doświadczenia zawodowego, przeniesienie do innego oddziału tej samej firmy lub wniosek o awans. Dostępne są również szablony dopasowane do poszczególnych stanowisk czy zakresów kompetencji, a także szablony sformatowane z użyciem różnych stylów i motywów.

Przeniesienie w obrębie jednej firmy — życiorys (w języku angielskim)
Życiorys chronologiczny (motyw niebieskiej linii) (w języku angielskim)
Życiorys funkcjonalny podkreślający wykształcenie (w języku angielskim)
Specjalista od rachunkowości kancelarii prawniczych — życiorys (w języku angielskim)

 Uwaga   Następujące szablony są dostępne tylko dla programu Word 2003:

Życiorys chronologiczny (motyw tradycyjny)
Życiorys funkcjonalny (motyw minimalistyczny)

Listy motywacyjne

Po opracowaniu życiorysu i sprecyzowaniu poszukiwanej posady można równie szybko przygotować list motywacyjny i dołączyć go do życiorysu oraz prośby o spotkanie. Witryna Szablony pakietu Office zawiera szeroki zakres szablonów listów motywacyjnych dostosowanych do różnych sytuacji i rodzajów kariery — mogą dotyczyć konkretnego stanowiska (np. technicznego) lub ogólnego poszukiwania tymczasowego zatrudnienia.

List motywacyjny z wymaganiami płacowymi (motyw niebieskiej linii)
List motywacyjny z załączonymi referencjami (w języku angielskim)
List motywacyjny w odpowiedzi na ogłoszenie o poszukiwanej osobie na stanowisko techniczne

 Uwaga   Następujące szablony są dostępne tylko dla programu Word 2003:

List motywacyjny do nieoczekiwanego życiorysu (motyw niebieskiej linii)
List motywacyjny dotyczący pracy tymczasowej (motyw niebieskiej linii)

Listy referencyjne

Oprócz listów motywacyjnych są także dostępne szablony pozwalające na przygotowanie listów z prośbami o referencje. Warto poprosić poprzedniego pracodawcę o list referencyjny, a następnie przesłać mu list z podziękowaniami. Istnieje nawet możliwość dodania swoich referencji do listy szablonów z listami referencyjnymi.

Prośba o referencje do poprzedniego kierownika (w języku angielskim)
Prośba o referencje do nauczyciela

 Uwaga   Następujące szablony są dostępne tylko dla programu Word 2003:

List referencyjny
Prośba o referencje do menedżera

Dalsze etapy ubiegania się o pracę

Po przesłaniu życiorysu wraz z listem motywacyjnym oraz referencjami i otrzymaniu zaproszenia na rozmowę można posłużyć się szablonami do sporządzenia dokumentów na kolejne etapy ubiegania się o pracę. Istnieje nawet możliwość przygotowania listów z odpowiedziami na oferty pracy.

Odpowiedź na wydaną opinię o życiorysie i liście motywacyjnym (w języku angielskim)
Wycofanie się z kandydatury na stanowisko (w języku angielskim)

 Uwaga   Następujące szablony są dostępne tylko dla programu Word 2003:

Podziękowanie za rozmowę
Akceptacja oferty pracy
Podziękowanie za pomocną rekomendację

 
 
Dotyczy:
Word 2003