Ponowne rozpoczynanie numerowania przypisów dolnych lub końcowych od liczby 1

Numerowanie przypisów dolnych można rozpocząć ponownie na każdej stronie lub w każdej sekcji.

 Uwaga   Jeśli przypisy dolne w dokumencie są ponumerowane niepoprawnie, dokument może zawierać prześledzone zmiany. Aby przywrócić poprawne numerowanie przypisów dolnych i końcowych w programie Word, należy zaakceptować prześledzone zmiany.

  1. Na karcie Odwołania kliknij przycisk otwierający okno dialogowe Przypis dolny i przypis końcowy.

Obraz Wstążki programu Word

  1. W polu listy rozwijanej Rozpocznij od kliknij pozycję 1.
  2. W polu Numerowanie kliknij pozycję Rozpocznij nową sekcję lub Rozpocznij nową stronę.
  3. Kliknij przycisk Zastosuj.
 
 
Dotyczy:
Word 2007