Otwieranie w programie Word 2007 dokumentów utworzonych we wcześniejszych wersjach programu Word

Podczas otwierania w programie Microsoft Office Word 2007 dokumentu, który został utworzony w programie Microsoft Office Word 2003, Word 2002 lub Word 2000 włączany jest tryb zgodności i na pasku tytułu okna dokumentu jest widoczny tekst Tryb zgodności. Tryb zgodności zapewnia, że w czasie pracy nad dokumentem nie są dostępne żadne nowe ani rozszerzone funkcje programu Office Word 2007 — dzięki temu użytkownicy poprzednich wersji programu Word będą mieli możliwość pełnej edycji dokumentu.

Użytkownik może pracować w trybie zgodności lub przekonwertować dokument do formatu pliku programu Office Word 2007. Konwertowanie dokumentu pozwala na dostęp do nowych i rozszerzonych funkcji programu Office Word 2007. Edycja tych części dokumentu, które zostały utworzone przy użyciu nowych lub rozszerzonych funkcji programu Office Word 2007, może być jednak niemożliwa lub utrudniona dla osób korzystających z poprzednich wersji programu Word.

 Uwaga   Menu Plik zostało zastąpione przyciskiem Microsoft OfficeObraz przycisku.

Co chcesz zrobić?


Praca w trybie zgodności

Podczas otwierania w programie Office Word 2007 dokumentu, który został utworzony w programie Word 97–2003, włączany jest tryb zgodności i na pasku tytułu okna dokumentu jest widoczny tekst Tryb zgodności. W trybie zgodności zapewniona jest możliwość otwierania, edytowania i zapisywania dokumentów programu Word 97–2003, ale nie są dostępne żadne nowe funkcje programu Office Word 2007.

Elementy dokumentu, których zachowanie zmienia się po włączeniu trybu zgodności

Poniższe elementy zostaną trwale zmienione podczas pracy w trybie zgodności i nawet po późniejszej konwersji dokumentu nie będzie możliwa ich konwersja na elementy programu Office Word 2007.

Element programu Office Word 2007 Zachowanie w trybie zgodności
Czcionki nagłówka i tekstu podstawowego Konwertowane na formatowanie statyczne.
Względne pola tekstowe Konwertowane na pozycje bezwzględne.
Marginesy Konwertowane na tabulatory bezwzględne.
Bibliografia Konwertowana na tekst statyczny.
Cytaty Konwertowane na tekst statyczny.
Tekst zastępczy w cytatach Konwertowany na tekst statyczny.
Tekst zastępczy w formantach zawartości Konwertowany na tekst statyczny.
Motywy Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania motywów.
Kolory motywu Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania kolorów motywu.
Czcionki motywu Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania czcionek motywu.
Efekty motywu Trwale konwertowane na style. Jeśli plik zostanie później otwarty w programie Office Word 2007, nie będzie możliwa automatyczna zmiana stylu za pomocą używania efektów motywu.
Formanty zawartości Trwale konwertowane na tekst statyczny.

Poniższe elementy dokumentu zostaną zmienione podczas pracy w trybie zgodności, jednak będzie możliwa ich konwersja na elementy programu Office Word 2007 po późniejszym przekonwertowaniu dokumentu.

Element programu Office Word 2007 Zachowanie w trybie zgodności
Obiekty Office Art Dostępny jest tylko ograniczony zestaw typów diagramów.
Diagramy Konwertowane na obrazy, które nie mogą być edytowane.
Równania Przekształcane w grafikę, która nie może być zmieniana.

Początek strony Początek strony

Konwertowanie dokumentu do wersji zgodnej z programem Office Word 2007

  1. Kliknij przycisk Microsoft Office Obraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Konwertuj.
  1. W oknie dialogowym Program Microsoft Office Word kliknij przycisk OK.
  2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Aby zamienić oryginalny plik na plik w formacie programu Office Word 2007 kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij przycisk Zapisz.
    • Aby zapisać oryginalny dokument w oryginalnym formacie pliku i utworzyć następny dokument w formacie programu Office Word 2007, kliknij przycisk Microsoft Office, kliknij przycisk Zapisz jako, a następnie wpisz nową nazwę pliku.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007