Otwieranie i zapisywanie dokumentu w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) za pomocą programu Word

Zainstalowanie dodatku Service Pack 2 (SP2) dla pakietu Microsoft Office 2007 umożliwia otwieranie i zapisywanie plików w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt), który jest używany w niektórych aplikacjach do edycji tekstu, takich jak programy OpenOffice.org Writer i Google Docs.

Co chcesz zrobić?


Otwieranie pliku w formacie Plik tekstowy OpenDocument w programie Word

  1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Otwórz.
  2. Na liście Pliki typu kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.
  3. Kliknij plik, który chcesz otworzyć, a następnie kliknij przycisk Otwórz.

 Uwaga   Formatowanie pliku OpenDocument otwartego w programie Word 2007 może różnić się od formatowania wyświetlanego w aplikacji, w której utworzono plik. Wynika to z różnic między aplikacjami korzystającymi z formatu OpenDocument.

Początek strony Początek strony

Zapisywanie dokumentu programu Word w formacie Plik tekstowy OpenDocument

 Ważne   Aby zachować wersję pliku w formacie programu Word, należy najpierw zapisać go jako dokument programu Word (np. w formacie docx), a następnie zapisać go w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt).

  1. Kliknij przycisk Microsoft OfficeObraz przycisku, a następnie kliknij polecenie Zapisz jako.
  2. Kliknij pozycję Plik tekstowy OpenDocument.

Początek strony Początek strony

Więcej informacji o formacie OpenDocument

Otwieranie lub zapisywanie dokumentów w formacie Plik tekstowy OpenDocument (odt) może powodować utratę części formatowania. Wynika to z tego, że aplikacje korzystające z dokumentów w formacie OpenDocument oraz program Word 2007 obsługują różne funkcje i opcje, na przykład formatowanie. Aby uzyskać więcej informacji o różnicach między formatem Plik tekstowy OpenDocument a formatem programu Word 2007, zobacz Różnice między formatem Plik tekstowy OpenDocument (odt) a formatem programu Word.

Porady

  • Przed wysłaniem pliku do innej osoby warto go zamknąć i otworzyć ponownie, aby sprawdzić, jak wygląda w formacie OpenDocument (odt).
  • Biorąc udział w tworzeniu dokumentu, który jest otwierany w programie Word i innych edytorach tekstu, takich jak program Google Docs lub OpenOffice.org Writer, warto traktować pisanie (treść) i formatowanie (wygląd) jako osobne zadania. Najlepiej opracować możliwie najwięcej tekstu bez stosowania formatowania i zapisać formatowanie na samym końcu. Dzięki temu można skupić się na pisaniu, minimalizując ryzyko utraty formatowania podczas przełączania między formatem OpenDocument a formatem programu Word.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Word 2007