Otwarte formaty XML i rozszerzenia nazw plików

Począwszy od wersji 2007, w pakiecie Microsoft Office są używane formaty plików oparte na języku XML, takie jak DOCX, XLSX i PPTX. Te formaty i rozszerzenia nazw plików mają zastosowanie w programach Microsoft Word, Microsoft Excel i Microsoft PowerPoint. W niniejszym artykule przedstawiono podstawowe zalety takich formatów, rozszerzenia nazw plików oraz sposób udostępniania plików pakietu Office użytkownikom starszych wersji pakietu Office.

Nazwy rozszerzeń plików

Jakie są zalety otwartych formatów XML?

Jakie są rozszerzenia nazw plików XML?

Czy w różnych wersjach pakietu Office można współużytkować te same pliki?


Jakie są zalety otwartych formatów XML?

Otwarte formaty XML oferują szereg korzyści — nie tylko dla deweloperów i tworzonych przez nich rozwiązań, ale również dla indywidualnych użytkowników oraz dużych i małych przedsiębiorstw:

  • Mniejsze rozmiary plików    Pliki są automatycznie kompresowane, przez co w niektórych przypadkach mogą być nawet o 75 procent mniejsze. Otwarte formaty XML korzystają z technologii kompresji zip do przechowywania dokumentów, co pozwala na redukcję kosztów, ponieważ potrzebna jest mniejsza ilość miejsca na dysku do przechowywania plików i mniejsza przepustowość do wysyłania plików pocztą e-mail, przez sieci lub przez Internet. Otwarcie pliku powoduje jego automatyczne rozpakowanie, a zapisanie — automatyczne spakowanie. Nie trzeba instalować żadnych specjalnych narzędzi do kompresji plików w celu otwierania i zamykania plików w pakiecie Office.
  • Skuteczniejsze odzyskiwanie uszkodzonych plików     Struktura plików jest modułowa, co umożliwia oddzielenie różnych składników danych w pliku. Dzięki temu pliki mogą być otwierane, nawet jeśli składnik wewnątrz pliku (np. wykres lub tabela) jest uszkodzony.
  • Lepsza ochrona poufności i większa kontrola nad informacjami osobistymi    Dokumenty mogą być udostępniane w sposób poufny, ponieważ identyfikowalne dane osobowe oraz cenne informacje biznesowe (np. imię i nazwisko autora, komentarze, śledzone zmiany i ścieżki plików) można łatwo rozpoznać i usunąć za pomocą Inspektora dokumentów.
  • Lepsza integracja i współdziałanie danych biznesowych     Korzystanie z otwartych formatów XML jako struktury współdziałania danych dla zestawu produktów pakietu Office oznacza możliwość zapisywania dokumentów, arkuszy, prezentacji i formularzy w formacie pliku XML, który jest dostępny do użytku i licencjonowany dla każdego bez żadnych opłat. Pakiet Office obsługuje także zdefiniowane przez klientów schematy XML rozszerzające możliwości istniejących typów dokumentów pakietu Office. To oznacza, że klienci mogą łatwo pobierać informacje z istniejących systemów i pracować z nimi w znanych programach pakietu Office. Informacje utworzone w pakiecie Office mogą być łatwo używane przez inne aplikacje biznesowe. Do otwarcia i edytowania pliku pakietu Office wystarczy jedynie narzędzie do kompresji plików w formacie ZIP oraz edytor plików XML.
  • Łatwiejsze wykrywanie dokumentów zawierających makra     Pliki zapisywane z użyciem domyślnego sufiksu „x” (np. docx, xlsx lub pptx) nie mogą zawierać makr języka Visual Basic for Applications (VBA) ani makr XLM. Jedynie pliki, których rozszerzenie nazwy jest zakończone literą „m” (np. docm, xlsm lub pptm), mogą zawierać makra.

Lista Zapisz jako typ

Przed zapisaniem pliku w formacie binarnym należy zapoznać się z sekcją Czy w różnych wersjach pakietu Office można współużytkować te same pliki?

Początek strony Początek strony

Jakie są rozszerzenia nazw plików XML?

Domyślnie dokumenty, arkusze i prezentacje tworzone w pakiecie Office są zapisywane w formacie XML z rozszerzeniami nazw plików, w których sufiks „x” lub „m” jest dodawany do znanych już rozszerzeń nazw plików. Sufiks „x” oznacza plik XML, który nie zawiera makr, a sufiks „m” — plik XML zawierający makra. Jeśli na przykład użytkownik zapisuje dokument w programie Word, domyślnie zostanie użyte rozszerzenie nazwy pliku docx, a nie doc.

Zapisywanie pliku z rozszerzeniem docx

Podczas zapisywania pliku jako szablonu widoczna jest taka sama zmiana. Rozszerzenie szablonu używane w starszych wersjach jest obecne, ale teraz ma sufiks „x” lub „m”. Jeśli plik zawiera kod lub makra, należy go zapisać przy użyciu nowego formatu pliku XML z obsługą makr, w przypadku którego do rozszerzenia pliku jest dodawany sufiks „m” oznaczający makro.

W poniższych tabelach znajdują się wszystkie domyślne rozszerzenia nazw plików dostępne w programach Word, Excel i PowerPoint.

Program Word

Typ pliku XML Rozszerzenie
Dokument docx
Dokument z obsługą makr docm
Szablon dotx
Szablon z obsługą makr dotm

Program Excel

Typ pliku XML Rozszerzenie
Skoroszyt xlsx
Skoroszyt z obsługą makr xlsm
Szablon xltx
Szablon z obsługą makr xltm
Skoroszyt binarny niebędący plikiem XML xlsb
Dodatek z obsługą makr xlam

Program PowerPoint

Typ pliku XML Rozszerzenie
Prezentacja pptx
Prezentacja z obsługą makr pptm
Szablon potx
Szablon z obsługą makr potm
Dodatek z obsługą makr ppam
Pokaz ppsx
Pokaz z obsługą makr ppsm
Slajd sldx
Slajd z obsługą makr .sldm
Motyw pakietu Office thmx

Początek strony Początek strony

Czy w różnych wersjach pakietu Office można współużytkować te same pliki?

Pakiet Office umożliwia zapisywanie plików w nowych otwartych formatach XML oraz w formacie binarnym plików z wcześniejszych wersji pakietu Office. Dostępne są również moduły sprawdzania zgodności i konwertery plików umożliwiające współużytkowanie plików w różnych wersjach pakietu Office.

Otwieranie istniejących plików w pakiecie Office    Użytkownik może otworzyć plik utworzony w starszej wersji pakietu Office i pracować z nim, a następnie zapisać go w tym samym formacie. Ponieważ dokument może być opracowywany razem z osobą korzystającą ze starszej wersji pakietu Office, pakiet Office udostępnia moduł sprawdzania zgodności, który sprawdza, czy użytkownik nie zastosował funkcji nieobsługiwanej przez starszą wersję pakietu Office. Podczas zapisywania pliku moduł sprawdzania zgodności zgłasza takie funkcje i umożliwia ich usunięcie przed zapisaniem pliku.

Otwieranie plików pakietu Office w starszych wersjach pakietu Office    Użytkownik może otworzyć i zmodyfikować plik pakietu Office w programie Microsoft Word, Excel lub PowerPoint 2003 po pobraniu odpowiednich konwerterów plików. Na komputerze ze starszą wersją pakietu Office należy przejść do Centrum pobierania i pobrać pakiet zgodności formatu plików pakietu Microsoft Office dla programów Word, Excel i PowerPoint 2007.

 Ważne   Aby konwertery mogły działać, starsza wersja pakietu Microsoft Office musi najpierw zostać zaktualizowana przy użyciu jednego z wymienionych tutaj dodatków Service Pack. Gdy zostanie zainstalowany dodatek Service Pack odpowiedni dla danej wersji pakietu Office, należy pobrać konwerter.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2013, PowerPoint 2013, Word 2013, Excel 2010, PowerPoint 2010, Word 2010