Określanie nowych ustawień domyślnych dla kształtu lub pola tekstowego

Ustawienia domyślne formatowania skojarzone z kształtem, polem tekstowym lub innym obiektem można zmienić i wskazać je jako nowe ustawienia domyślne dla wszystkich dodawanych kształtów, pól tekstowych i innych obiektów. Można na przykład zmienić kolor wypełnienia, grubość linii obramowania kształtu lub czcionki używane w polu tekstowym.

 Uwaga   Nowe ustawienia domyślne dotyczą tylko bieżącej prezentacji, skoroszytu, dokumentu lub wiadomości e-mail. Aby stosować te nowe ustawienia domyślne w innych prezentacjach lub skoroszytach, można zapisać bieżący motyw w programie PowerPoint 2007 i korzystać z niego w innych prezentacjach lub skoroszytach. Inne rozwiązanie to zapisanie prezentacji jako szablonu lub zapisanie skoroszytu jako szablonu i korzystanie z tego szablonu w celu tworzenia nowych prezentacji lub skoroszytów.

Którego programu z pakietu używasz?


Excel

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.
 2. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania bądź koloru czcionki albo dowolne inne ustawienia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako kształt domyślny.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne pole tekstowe.

Początek strony Początek strony

Outlook

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.
 2. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania bądź koloru tekstu albo dowolne inne ustawienia.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustawienia domyślne Autokształtu.

 Uwaga   Nie można skonfigurować osobnych ustawień domyślnych dla kształtów i pól tekstowych. Zmiana ustawień domyślnych kształtu skutkuje zastosowaniem tych samych ustawień domyślnych do wszystkich pól tekstowych w wiadomości e-mail.

Początek strony Początek strony

PowerPoint

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.
 2. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania, koloru tekstu bądź koloru czcionki albo dowolne inne ustawienia.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako kształt domyślny.
  • Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustaw jako domyślne pole tekstowe.

 Porada   Jeśli te nowe ustawienia domyślne mają być zawsze dostępne podczas tworzenia nowej prezentacji, zmień motyw domyślny stosowany w nowych prezentacjach.

Początek strony Początek strony

Word

 1. Dodaj kształt lub pole tekstowe, dla którego chcesz zmienić domyślne ustawienia formatowania.
 2. Zmień ustawienia kształtu albo pola tekstowego dotyczące wypełnienia, koloru, stylu lub grubości obramowania bądź koloru tekstu albo dowolne inne ustawienia.
 3. Kliknij prawym przyciskiem myszy obramowanie kształtu lub pola tekstowego, a następnie kliknij polecenie Ustawienia domyślne Autokształtu.

 Uwaga   Nie można skonfigurować osobnych ustawień domyślnych dla kształtów i pól tekstowych. Zmiana ustawień domyślnych kształtu skutkuje zastosowaniem tych samych ustawień domyślnych do wszystkich pól tekstowych w dokumencie.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Word 2007