Obracanie autokształtu, obrazu lub tekstu WordArt

  1. Zaznacz Autokształt (Autokształty: Zestaw gotowych kształtów, obejmujący zarówno kształty podstawowe (na przykład prostokąty i okręgi), jak i szereg innych elementów, między innymi linie, łączniki, strzałki blokowe, symbole schematów blokowych, gwiazdki, transparenty i objaśnienia.), obraz (obraz: Plik (taki jak metaplik), który można rozgrupować i operować nim jako dwoma lub większą liczbą obiektów, albo plik, który pozostaje pojedynczym obiektem (taki jak mapy bitowe).) lub obiekt WordArt (WordArt: Obiekty tekstowe, tworzone z gotowych efektów, do których można zastosować dodatkowe opcje formatowania.), który chcesz obrócić.

 Uwaga   Jeśli pasek narzędzi Rysowanie nie jest widoczny w lewym dolnym rogu okna programu, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pozycję Rysowanie.

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności: 

PokażObracanie o dowolny kąt

  1. Przeciągnij uchwyt obracania na obiekcie w kierunku, w którym chcesz obrócić obiekt.

 Uwaga   Jeśli uchwyt obracania nie jest widoczny, na pasku narzędzi Rysowanie w lewym dolnym rogu okna programu kliknij przycisk Rysuj, wskaż polecenie Obróć lub przerzuć, a następnie kliknij pozycję Dowolny obrót.

  1. Kliknij poza obiektem, aby potwierdzić ustawienie obrotu.

PokażObracanie o 90 stopni w lewo lub w prawo

PokażPorada

  • Aby ograniczyć obrót obiektu do kąta 15 stopni, przeciągnij uchwyt obracania, przytrzymując wciśnięty klawisz SHIFT.
 
 
Dotyczy:
Excel 2003, FrontPage 2003, PowerPoint 2003, Word 2003