Moduł Szybka instalacja: przełączanie się na używanie wersji pakietu Office opartej na instalatorze MSI

Jeśli użytkownik nie jest zadowolony z pakietu Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Uczniów lub Microsoft Office dla Użytkowników Domowych i Małych Firm udostępnionego w ramach modułu Szybka instalacja pakietu Microsoft Office albo występuje jeden ze znanych problemów z modułem Szybka instalacja pakietu Office, lepszym rozwiązaniem może być używanie wersji pakietu Microsoft Office opartej na instalatorze MSI.

Aby uzyskać więcej informacji o module Szybka instalacja pakietu Office, zobacz Moduł Szybka instalacja: wprowadzenie lub Dodatkowe informacje o module Szybka instalacja pakietu Office.

Przełączanie pakietu Office z wersji Szybka instalacja do wersji opartej na instalatorze MSI

Licencja jest ta sama. Nie jest wymagany nowy klucz produktu. W przypadku jakichkolwiek pytań należy skontaktować się z pomocą techniczną firmy Microsoft.

  1. Zapisz całą pracę i zamknij wszystkie programy.
  2. W Panelu sterowania otwórz aplet Programy i funkcje, aby wyświetlić listę zainstalowanych programów.
  3. Kliknij pozycję Szybka instalacja pakietu Microsoft Office 2010, a następnie kliknij przycisk Odinstaluj.
  4. Aby usunąć moduł Szybka instalacja pakietu Microsoft Office, kliknij przycisk Tak.
  5. Przejdź na alternatywną stronę realizacji transakcji zakupu pakietu Microsoft Office.
  6. Kliknij pozycję Moje konto.
  7. Kliknij pozycję Pobierz, a następnie kliknij pozycję Opcje zaawansowane.
  8. Postępuj zgodnie z instrukcjami.
  9. Aby zainstalować wersję pakietu Microsoft Office opartą na instalatorze MSI, uruchom plik SingleImage.exe.
  10. Po wyświetleniu monitu wprowadź swój klucz produktu, aby kontynuować.

Początek strony Początek strony

 
 
Dotyczy:
Excel 2010, OneNote 2010, Outlook 2010, PowerPoint 2010, Word 2010