Kopiowanie zawartości okna lub ekranu

  • Aby wykonać kopię aktywnego okna, naciśnij klawisze ALT+PRINT SCREEN.
  • Aby skopiować cały ekran w takiej postaci, w jakiej pojawia się na monitorze, naciśnij klawisz PRINT SCREEN.

 Uwaga   Aby wkleić obraz do pliku w programie pakietu Microsoft Office, otwórz plik, do którego chcesz wkleić obraz, a następnie naciśnij klawisze CTRL+C.

 
 
Dotyczy:
Access 2007, Excel 2007, InfoPath 2007, OneNote 2007, Outlook 2007, PowerPoint 2007, Project 2007, Publisher 2007, SharePoint Designer 2007, Visio 2007, Word 2007, Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003