Konwertowanie dokumentów między formatem PDF i programem Word

Dotyczy programów:
Microsoft Office Word 2003
Microsoft Word 97, 2000 i 2002

Format pliku Portable Document Format (PDF) jest powszechnie używany do udostępniania dokumentów programu Word osobom, które mogą nie mieć zainstalowanego na komputerze programu Word. Format ten pozwala zachować układ dokumentu i zapobiec edytowaniu go w programie Word. Wprawdzie program Word nie udostępnia bezpośredniej metody zapisywania dokumentów w tym formacie, lecz wiele programów innych firm daje możliwość konwertowania dokumentów programu Word na format PDF oraz konwertowania plików PDF na format pliku programu Word.

Program Word obsługuje inne metody udostępniania dokumentów, które pozwalają zachować układ i zapobiec edytowaniu dokumentu. Właściwa metoda zależy od celu, jaki użytkownik chce osiągnąć, a także od oprogramowania posiadanego przez osoby, które będą czytać dokument.

Konwertowanie dokumentu programu Word na format PDF i konwertowanie pliku PDF na dokument programu Word

Konwertery plików umożliwiają konwertowanie dokumentu programu Word na plik PDF i odwrotnie. Program Word nie zawiera takich konwerterów, ale są dostępne narzędzia innych firm spełniające to zadanie.

Konwertowanie pliku PDF na format pliku programu Word

Przekonwertowanie pliku w formacie PDF na dokument programu Word umożliwia edytowanie pliku w programie Word. Wiele firm wymienionych w witrynie Microsoft Office Marketplace (w języku angielskim) dostarcza konwertery, które to umożliwiają. Należy zapoznać się z listą dostawców oferujących programy do konwersji plików PDF na dokumenty programu Word.

Konwertowanie dokumentu programu Word na plik PDF

Wiele firm oferuje oprogramowanie do konwertowania dokumentów programu Word na pliki PDF. Niektórzy dostawcy wymienieni w witrynie Office Marketplace (w języku angielskim), dostarczający konwertery plików PDF na dokumenty programu Word, mogą również dostarczać konwertery dokumentów programu Word na pliki PDF. Aby uzyskać więcej informacji, należy odwiedzić witrynę sieci Web dostawcy.

Inne metody udostępniania dokumentów programu Word

Jeśli osoby, które będą czytać dokument, nie mają programu Word, można zastosować kilka innych metod oprócz tworzenia pliku PDF.

Podanie łącza służącego do pobrania apletu Podgląd programu Word 2003

Osoby, które będą czytać dokument, mogą bezpłatnie pobrać aplet Podgląd programu Word 2003. Przy użyciu tej przeglądarki osoby nieposiadające programu Word mogą przeglądać, drukować i kopiować dokumenty programu Word, ale nie mają możliwości edytowania ich. Aplet Podgląd programu Word 2003 umożliwia wyświetlanie dokumentów utworzonych w programie Word 2003 i starszych wersjach.

Aby rozpowszechnić dokument, umożliwiając innym osobom otwieranie go za pomocą apletu Podgląd programu Word 2003, należy zapisać dokument w normalny sposób. Następnie należy podać instrukcje pobierania przeglądarki osobom, które będą czytać dokument. Jeśli dokument jest umieszczony w witrynie sieci Web, należy podać łącze do pliku do pobrania.

Utworzenie obrazu dokumentu programu Word

Pakiet Office zawiera sterownik programu Microsoft Office Document Image Writer, który ułatwia zapisywanie dokumentu programu Word jako plik w formacie Tagged Image File Format (TIFF). TIFF jest powszechnie używanym formatem, który można przeglądać za pomocą wielu programów, takich jak oprogramowanie graficzne, oprogramowanie dołączone do skanera optycznego oraz oprogramowanie do wysyłania i odbierania faksów elektronicznych. Ponadto wielu dostawców oferuje przeglądarki TIFF, które można pobrać z sieci Web.

Aby utworzyć obraz w formacie TIFF, należy postępować zgodnie z instrukcjami przedstawionymi w temacie Pomocy Zapisywanie dokumentu programu Office jako pliku TIFF.

 
 
Dotyczy:
Word 2003