Jakie czcionki znajdują się w pakiecie Office 2003

Dotyczy programu:
Microsoft Office 2003

W programach pakietu Office można używać dowolnych czcionek TrueType zainstalowanych w systemie Microsoft Windows.

Z wieloma programami firmy Microsoft są dostarczane dodatkowe czcionki TrueType.

W pakiecie Microsoft Office 2003 Professional Edition znajdują się poniższe czcionki.

 Uwagi 

  • Zainstalowanie konkretnej czcionki może być uzależnione od wybranych opcji instalacji.
  • Nie można wybierać czcionek, które mają zostać zainstalowane.
  • Czcionki są instalowane na komputerze w folderze C:\Windows\Fonts.
Nazwa pliku Nazwa czcionki
agencyr.ttf Agency FB, v1.01
agencyb.ttf Agency FB Bold, v1.01
alger.ttf Algerian, v1.56
arialn.ttf Arial Narrow, v2.35
arialnb.ttf Arial Narrow Bold, v2.35
arialnbi.ttf Arial Narrow Bold Italic, v2.35
arialni.ttf Arial Narrow Italic, v2.35
arlrdbd.ttf Arial Rounded MT Bold, v1.51
arialuni.ttf Arial Unicode MS, v1.01
baskvill.ttf Baskerville Old Face, v1.51
bauhs93.ttf Bauhaus 93, v1.52
bell.ttf Bell MT, v1.51
bellb.ttf Bell MT Bold, v1.51
belli.ttf Bell MT Italic, v1.51
brlnsr.ttf Berlin Sans FB, v1.00
brlnsb.ttf Berlin Sans FB Bold, v1.00
brlnsdb.ttf Berlin Sans FB Demi Bold, v1.00
bernhc.ttf Bernard MT Condensed, v1.51
itcblkad.ttf Blackadder ITC, v1.05
bod_r.ttf Bodoni MT, v2.10
bod_blar.ttf Bodoni MT Black, v2.10
bod_blai.ttf Bodoni MT Black Italic, v2.10
bod_b.ttf Bodoni MT Bold, v2.10
bod_bi.ttf Bodoni MT Bold Italic, v2.10
bod_cr.ttf Bodoni MT Condensed, v2.10
bod_cb.ttf Bodoni MT Condensed Bold, v2.10
bod_cbi.ttf Bodoni MT Condensed Bold Italic, v2.10
bod_ci.ttf Bodoni MT Condensed Italic, v2.10
bod_i.ttf Bodoni MT Italic, v2.10
bod_pstc.ttf Bodoni MT Poster Compressed, v2.10
bkant.ttf Book Antiqua, v2.35
brak Book Antiqua Bold, v2.35
brak Book Antiqua Bold Italic, v2.35
brak Book Antiqua Italic, v2.35
bookos.ttf Bookman Old Style, v2.35
bookosb.ttf Bookman Old Style Bold, v2.35
bookosbi.ttf Bookman Old Style Bold Italic, v2.35
bookosi.ttf Bookman Old Style Italic, v2.36
bradhitc.ttf Bradley Hand ITC, v1.05
britanic.ttf Britannic Bold, v1.51
broadw.ttf Broadway, v1.55
brushsci.ttf Brush Script MT Italic, v1.52
califr.ttf Californian FB, v1.00
califb.ttf Californian FB Bold, v1.00
califi.ttf Californian FB Italic, v1.00
calist.ttf Calisto MT, v1.62
calistb.ttf Calisto MT Bold, v1.62
calistbi.ttf Calisto MT Bold Italic, v1.62
calisti.ttf Calisto MT Italic, v1.62
castelar.ttf Castellar, v1.55
centaur.ttf Centaur, v1.55
gothic.ttf Century Gothic, v2.35
gothicb.ttf Century Gothic Bold, v2.35
gothicbi.ttf Century Gothic Bold Italic, v2.35
gothici.ttf Century Gothic Italic, v2.35
censcbk.ttf Century Schoolbook, v2.35
schlbkb.ttf Century Schoolbook Bold, v2.35
schlbkbi.ttf Century Schoolbook Bold Italic, v2.35
schlbki.ttf Century Schoolbook Italic, v2.35
chiller.ttf Chiller, v1.05
colonna.ttf Colonna MT, v1.51
coopbl.ttf Cooper Black, v1.51
coprgtb.ttf Copperplate Gothic Bold, v1.51
coprgtl.ttf Copperplate Gothic Light, v1.51
curlz___.ttf Curlz MT, v1.02
itcedscr.ttf Edwardian Script ITC, v1.05
elephnt.ttf Elephant, v1.51
elephnti.ttf Elephant Italic, v1.51
engr.ttf Engravers MT, v1.60
erasbd.ttf Eras Bold ITC, v1.01
erasdemi.ttf Eras Demi ITC, v1.01
eraslght.ttf Eras Light ITC, v1.01
erasmd.ttf Eras Medium ITC, v1.01
felixti.ttf Felix Titling, v1.51
ftltlt.ttf Footlight MT Light, v1.51
forte.ttf Forte, v1.60
frabk.ttf Franklin Gothic Book, v2.01
frabkit.ttf Franklin Gothic Book Italic, v2.01
fradm.ttf Franklin Gothic Demi, v2.00
fradmcn.ttf Franklin Gothic Demi Cond, v2.00
fradmit.ttf Franklin Gothic Demi Italic, v2.00
frahv.ttf Franklin Gothic Heavy, v2.00
frahvit.ttf Franklin Gothic Heavy Italic, v2.00
framd.ttf Franklin Gothic Medium, v2.20
framdcn.ttf Franklin Gothic Medium Cond, v2.00
framdit.ttf Franklin Gothic Medium Italic, v2.20
freescpt.ttf Freestyle Script, v1.05
frscript.ttf French Script MT, v1.02
gara.ttf Garamond, v2.35
garabd.ttf Garamond Bold, v2.35
garait.ttf Garamond Italic, v2.35
gigi.ttf Gigi, v1.05
gil_____.ttf Gill Sans MT, v1.65
gilb____.ttf Gill Sans MT Bold, v1.65
gilbi___.ttf Gill Sans MT Bold Italic, v1.65
gilc____.ttf Gill Sans MT Condensed, v1.65
glsnecb.ttf Gill Sans MT Ext Condensed Bold, v1.65
gili____.ttf Gill Sans MT Italic, v1.65
gilsanub.ttf Gill Sans Ultra Bold, v1.65
gillubcd.ttf Gill Sans Ultra Bold Condensed, v1.65
glecb.ttf Gloucester MT Extra Condensed, v1.51
goudos.ttf Goudy Old Style, v1.51
goudosb.ttf Goudy Old Style Bold, v1.51
goudosi.ttf Goudy Old Style Italic, v1.51
goudysto.ttf Goudy Stout, v1.80
hatten.ttf Haettenschweiler, v2.30
harlowsi.ttf Harlow Solid Italic, v1.65
harngton.ttf Harrington, v1.51
htowert.ttf High Tower Text, v1.00
htowerti.ttf High Tower Text Italic, v1.00
imprisha.ttf Imprint MT Shadow, v1.51
infroman.ttf Informal Roman, v1.05
jokerman.ttf Jokerman, v1.05
juice___.ttf Juice ITC, v1.05
itckrist.ttf Kristen ITC, v1.05
kunstler.ttf Kunstler Script, v1.05
lbrite.ttf Lucida Bright, v1.67
lbrited.ttf Lucida Bright Demibold, v1.67
lbritedi.ttf Lucida Bright Demibold Italic, v1.67
lbritei.ttf Lucida Bright Italic, v1.67
lcallig.ttf Lucida Calligraphy Italic, v1.67
lfaxd.ttf Lucida Fax Demibold, v1.67
lfaxdi.ttf Lucida Fax Demibold Italic, v1.67
lfaxi.ttf Lucida Fax Italic, v1.67
lfax.ttf Lucida Fax Regular, v1.67
lhandw.ttf Lucida Handwriting Italic, v1.67
lsansdi.ttf Lucida Sans Demibold Italic, v1.67
lsansd.ttf Lucida Sans Demibold Roman, v1.67
lsansi.ttf Lucida Sans Italic, v1.67
lsans.ttf Lucida Sans Regular, v1.67
ltypeb.ttf Lucida Sans Typewriter Bold, v1.67
ltypebo.ttf Lucida Sans Typewriter Bold Oblique, v1.67
ltypeo.ttf Lucida Sans Typewriter Oblique, v1.67
ltype.ttf Lucida Sans Typewriter Regular, v1.67
magnetob.ttf Magneto Bold, v1.00
maian.ttf Maiandra GD, v1.76
maturasc.ttf Matura MT Script Capitals, v1.51
mistral.ttf Mistral, v2.10
mod20.ttf Modern No. 20, v1.51
mtcorsva.ttf Monotype Corsiva, v2.35
niageng.ttf Niagara Engraved, v1.00
niagsol.ttf Niagara Solid, v1.00
ocraext.ttf OCR A Extended, v1.80
oldengl.ttf Old English Text MT, v1.55
onyx.ttf Onyx, v1.51
palscri.ttf Palace Script MT, v1.60
pala.ttf Palatino Linotype, v1.40
palab.ttf Palatino Linotype Bold, v1.40
palabi.ttf Palatino Linotype Bold Italic, v1.40
palai.ttf Palatino Linotype Italic, v1.40
papyrus.ttf Papyrus, v1.11
parchm.ttf Parchment, v1.05
per_____.ttf Perpetua, v1.76
perb____.ttf Perpetua Bold, v1.76
perbi___.ttf Perpetua Bold Italic, v1.76
peri____.ttf Perpetua Italic, v1.76
pertibd.ttf Perpetua Titling MT Bold, v1.76
pertili.ttf Perpetua Titling MT Light, v1.76
playbill.ttf Playbill, v1.51
poorich.ttf Poor Richard, v1.05
pristina.ttf Pristina, v1.05
rage.ttf Rage Italic, v1.02
ravie.ttf Ravie, v1.00
rock.ttf Rockwell, v1.65
rockb.ttf Rockwell Bold, v1.65
rockbi.ttf Rockwell Bold Italic, v1.65
rocc____.ttf Rockwell Condensed, v1.65
roccb___.ttf Rockwell Condensed Bold, v1.65
rockeb.ttf Rockwell Extra Bold, v1.65
rocki.ttf Rockwell Italic, v1.65
scriptbl.ttf Script MT Bold, v1.02
showg.ttf Showcard Gothic, v1.00
snap____.ttf Snap ITC, v1.05
stencil.ttf Stencil, v1.52
tempsitc.ttf Tempus Sans ITC, v1.05
tcm_____.ttf Tw Cen MT, v1.02
tcb_____.ttf Tw Cen MT Bold, v1.02
tcbi____.ttf Tw Cen MT Bold Italic, v1.02
tccm____.ttf Tw Cen MT Condensed, v1.02
tccb____.ttf Tw Cen MT Condensed Bold, v1.02
tcceb.ttf Tw Cen MT Condensed Extra Bold, v1.03
tcmi____.ttf Tw Cen MT Italic, v1.02
vineritc.ttf Viner Hand ITC, v1.05
vivaldii.ttf Vivaldi Italic, v1.55
vladimir.ttf Vladimir Script, v1.05
latinwd.ttf Wide Latin, v1.51
wingdng2.ttf Wingdings 2, v1.55
wingdng3.ttf Wingdings 3, v1.55
 
 
Dotyczy:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003