Instalowanie nowej czcionki na komputerze

Dotyczy programów:
Microsoft Office 2003
Microsoft Office XP

Instalowanie czcionek w systemie Microsoft Windows® jest czynnością szybką i prostą. Po zainstalowaniu w systemie Windows czcionki są dostępne w programach pakietu Office.

Wiele pakietów czcionek pobieranych z Internetu może mieć formę skompresowanych plików zip w celu zmniejszenia rozmiaru pliku i przyśpieszenia pobierania. Jeżeli pobrano czcionkę zapisaną w formacie zip, można ją zdekompresować, klikając dwukrotnie ikonę czcionki i postępując zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Instalowanie nowych czcionek

 1. Zamknij wszystkie otwarte aplikacje w systemie Windows, na przykład program Microsoft Word lub program Microsoft Outlook®.
 2. W Panelu sterowania kliknij ikonę Wygląd i kompozycje.

 Uwaga   Jeżeli używasz widoku klasycznego w Panelu sterowania lub korzystasz z systemu Microsoft Windows 2000, kliknij dwukrotnie ikonę Czcionki, a następnie przejdź do punktu 4.

 1. W okienku zadań w obszarze Zobacz też kliknij łącze Czcionki.

 Uwaga   Jeżeli zamiast okienka zadań jest widoczne drzewo folderów, kliknij na pasku narzędzi przycisk Foldery, a następnie w obszarze Zobacz też kliknij łącze Czcionki.

 1. W menu Plik kliknij polecenie Zainstaluj nową czcionkę.
 2. Z listy Dyski wybierz odpowiedni dysk.
 3. Na liście Foldery kliknij dwukrotnie folder zawierający czcionki, które chcesz dodać.
 4. W obszarze Lista czcionek kliknij czcionkę, którą chcesz dodać, a następnie kliknij przycisk OK.

 Uwagi 

 • Aby wybrać opcję dodania wielu czcionek, w punkcie 6 przytrzymaj naciśnięty klawisz CTRL, a następnie klikaj kolejne czcionki, które chcesz dodać.
 • Możesz również dodać czcionki OpenType, TrueType, Type 1 oraz rastrowe do folderu Czcionki, przeciągając je z innej lokalizacji. Tę metodę można zastosować, tylko jeżeli czcionki nie ma jeszcze w folderze Czcionki.
 • Aby dodać czcionki z dysku sieciowego bez zajmowania miejsca na dysku komputera, wyczyść pole wyboru Kopiuj czcionki do folderu Czcionki w oknie dialogowym Dodawanie czcionek. Ta opcja jest dostępna tylko w przypadku instalowania czcionek OpenType, TrueType lub rastrowych za pomocą polecenia Zainstaluj nową czcionkę w menu Plik.

Praca z nowymi czcionkami w pakiecie Office

Instalując nowe czcionki, należy pamiętać, że będą one działać tylko na komputerze, na którym zostały zainstalowane. W przypadku udostępniania dokumentów pakietu Office innym osobom lub planowania korzystania z dokumentów albo przeglądania ich na innym komputerze nowe czcionki zainstalowane na komputerze mogą nie być wyświetlane w ten sam sposób. Tekst sformatowany czcionką, która nie jest zainstalowana na danym komputerze, będzie wyświetlany przy użyciu czcionki Times New Roman lub domyślnej.

Aby zagwarantować, że czcionki będą wyświetlane na różnych komputerach, można zainstalować nową czcionkę na komputerach, z których użytkownik planuje korzystać, albo w przypadku czcionki TrueType w programach Word lub Microsoft PowerPoint®, osadzić czcionkę, zapisując znaki w dokumencie. Osadzenie czcionek może zwiększyć rozmiar pliku dokumentu i może nie działać w przypadku niektórych czcionek, których zastosowanie jest ograniczone ze względów komercyjnych. Jednak jest to dobry sposób zagwarantowania, że dokument z nowymi czcionkami będzie wyglądał tak samo na innych komputerach.

PokażJak?

 1. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje, a następnie kliknij kartę Zapisywanie.
 2. W obszarze Opcje zapisywania zaznacz pole wyboru Osadź czcionki TrueType.
 
 
Dotyczy:
Access 2003, Excel 2003, FrontPage 2003, InfoPath 2003, OneNote 2003, Outlook 2003, PowerPoint 2003, Publisher 2003, Word 2003