Instalowanie konwertera dostarczonego z programem Word

Podczas otwierania w programie Microsoft Word pliku z innego edytora tekstów lub programu program Word automatycznie użyje konwertera, jeśli jest to wymagane do otwarcia pliku. Jeśli program Word nie może otworzyć pliku, być może konieczne jest zainstalowanie odpowiedniego konwertera.

 1. Sprawdź, czy konwerter nie jest już zainstalowany.

PokażJak?

 • Aby wyświetlić listę formatów plików, które program Word może otworzyć, w menu Plik kliknij polecenie Otwórz, a następnie sprawdź na liście Pliki typu, jakie konwertery są dostępne.
 • Aby wyświetlić listę formatów plików, w których program Word może zapisywać dokumenty, w menu Plik kliknij polecenie Zapisz jako, a następnie na liście Zapisz jako typ sprawdź, jakie konwertery są dostępne.

 Uwaga   Formaty wymienione na listach Pliki typu i Zapisz jako typ są obsługiwane bezpośrednio przez program Word lub przez zainstalowany konwerter danego formatu.

PokażPorada

Jeśli na listach Pliki typu i Zapisz jako typ nie są widoczne rozszerzenia plików, przejdź do Eksploratora Microsoft Windows. W menu Narzędzia kliknij polecenie Opcje folderów i na karcie Widok wyczyść pole wyboru Ukryj rozszerzenia znanych typów plików.

 1. Uruchom program instalacyjny pakietu Microsoft Office.

PokażJak?

 1. Zamknij wszystkie programy.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Jeśli używany jest system Microsoft Windows 2000, w Panelu sterowania systemu Microsoft Windows kliknij dwukrotnie ikonę Dodaj/Usuń programy.
  • Jeśli używany jest system Microsoft Windows XP, w Panelu sterowania kliknij ikonę Dodaj lub usuń programy.
 3. W polu Aktualnie zainstalowane programy kliknij pozycję Microsoft Office 2003 lub Microsoft Office Word 2003 w zależności od tego, czy program Word zainstalowano jako część pakietu Office, czy jako pojedynczy program, a następnie kliknij przycisk Zmień.
 4. Na ekranie Opcje trybu konserwacji kliknij opcję Dodaj lub usuń funkcje, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Jeśli program Word został zainstalowany jako część pakietu Office, zaznacz pole wyboru Wybierz zaawansowane dostosowywanie aplikacji, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 6. Na ekranie Dostosowywanie zaawansowane kliknij wskaźnik rozwijania (+) obok pozycji Funkcje wspólne pakietu Office.
 7. Kliknij wskaźnik rozwijania (+) znajdujący się obok pozycji Konwertery i filtry, po czym kliknij wskaźnik rozwijania (+) znajdujący się obok pozycji Konwertery tekstu.
 8. Kliknij strzałkę znajdującą się obok zaznaczonego elementu, a następnie kliknij polecenie Uruchamiaj z Mojego komputera.
 
 
Dotyczy:
Word 2003