Grupowanie, rozgrupowywanie i ponowne grupowanie obiektów

Do pracy z obiektami służą polecenia dostępne na pasku narzędzi Rysowanie. Pasek narzędzi Rysowanie jest wyświetlany w lewym dolnym rogu okna programu. Jeśli pasek narzędzi Rysowanie nie jest wyświetlony, w menu Widok wskaż polecenie Paski narzędzi, a następnie kliknij pozycję Rysowanie.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

PokażGrupowanie obiektów

PokażRozgrupowywanie obiektów

PokażPonowne grupowanie obiektów

  1. Zaznacz jeden z obiektów, które były wcześniej zgrupowane.
  2. Na pasku narzędzi (pasek narzędzi: Pasek z przyciskami i opcjami umożliwiającymi wykonywanie poleceń. Aby wyświetlić pasek narzędzi, należy nacisnąć klawisz ALT, a następnie klawisze SHIFT+F10.) Rysowanie kliknij przycisk Rysuj, a następnie kliknij polecenie Grupuj ponownie.

 Uwaga   Po zgrupowaniu obiektów (obiekt: Tabela, wykres, grafika, równanie lub inna forma informacji. Obiekty utworzone w jednej aplikacji, na przykład arkusze kalkulacyjne, a także połączone z inną aplikacją lub w niej osadzone nazywane są obiektami OLE.) nadal można zaznaczyć dowolny pojedynczy obiekt w grupie (grupa: Kolekcja obiektów, która zachowuje się jak jeden obiekt przy przenoszeniu, zmianie rozmiaru i obracaniu ich. Grupa może składać się z wielu zestawów grup.), najpierw zaznaczając grupę, a następnie klikając żądany obiekt.

Więcej informacji

Grupowanie i rozgrupowywanie obiektów

 
 
Dotyczy:
FrontPage 2003, PowerPoint 2003, Word 2003